Je za námi 22. setkání mladých oftalmologů

Foto zde

stáž 2008 dr. Beszedešová