Je za námi 22. setkání mladých oftalmologů

Foto zde

5. setkání 2005 Třeboň