Je za námi 22. setkání mladých oftalmologů

Foto zde

podzimní setkání 2014 Hradec Králové