Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

Setkání mladých oftalmologů - Český Šternberk

Ve dnech 14.-16.9. 2001 proběhlo 1. setkání mladých oftalmologů pořádané nově založenou Českou společností mladých oftalmologů. V romantickém prostředí Českého Šternberka se setkali mladí lékaři z celé České republiky. Sobotní dopoledne bylo věnováno odbornému programu. Jako čestný host vystoupila prof.MUDr.J.Boguszaková, DrSc., která ve svém úvodním sdělení shrnula vývoj vzdělávání mladých oftalmologů za posledních dvacet let. Následoval blok přednášek na různá odborná témata včetně zajímavých kazuistik. Odpolední program byl zaměřen na sport, kulturu a relaxaci. Výletem do historie se stala prohlídka hradu Český Šternberk s jedinečným výhledem na malebné údolí řeky Sázavy. Dalším příjemným zpestřením bylo přímo v podhradí setkání automobilových veteránů značky AERO, takže diváci, zahaleni do oblaků dýmu ze startujících veteránů, mohli obdivovat tvar i eleganci nablýskaných kapot i sílu motorů, právě tak jako posádky vozů v dobových kostýmech. Počasí bylo celkem příznivé, takže někteří kolegové vyzkoušeli i kvalitu místních tenisových kurtů. Večerní program zahájila cestovatelská beseda o Indonésii a diskuse pokračovala až do pozdních večerních hodin. Nedělní vytrvalý déšť sice nedovolil účastníkům vyrazit na plánovanou vodáckou výpravu, ale přesto mladí oftalmologové odjížděli spokojeni a s plány na příští setkání, tentokrát v zimním horském prostředí.

Organizátoři děkují sponzorovi - firmě ASKIN.