23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte na csmo@email.cz

Registrace

11. setkání mladých oftalmologů (10. - 12. 6. 2011, hotel Centro, Hustopeče)

Místem pro naše již 11. setkání jsme zvolili malebné jihomoravské Hustopeče. Hotel Centro (opravdu v centru města) nám poskytl příjemné ubytování a vynikající kongresové zázemí. Další ubytování a také stylové sklepní prostory pro společenskou část akce byly k dispozici v nedalekém hotelu Rustikal. Počet účastníků sjezdu byl letos rekordní, registrováno bylo 130 lékařů a 14 firem. Odborný program jsme zahájili v pátek už krátce po poledni, neboť nás čekala celá řada zajímavých kasuistik i přednášek na nejrůznější témata. Velký zájem vzbudilo i satelitní sympozium „Nebojte se atestace aneb Jak na to“ pod vedením dr. Blohoně, který udílel mladším kolegům cenné praktické předatestační rady. Nechyběl ani tradiční odborný kvíz o ceny – nejlepší výkon podal tentokrát dr. Strnad z Brna. Po vědeckém programu už jsme se všichni těšili na večírek. Počasí nám velmi přálo, takže jsme si mohli užít pohodové grilování na hotelové terase za doprovodu cimbálové muziky. Zajímavým oživením večera byla tombola – kolegové se nadšeně zapojili a vyhráli řadu hodnotných i žertovných cen. O ty nejzajímavější ceny se pak losovalo a výherci si odnesli několik poukazů na relaxační pobyty v luxusních hotelích, poukázky na brýlová skla, jednou z cen byla i účast na kurzu OCT nebo pracovní den strávený s prof. Rozsívalem. Po vyhlášení tomboly večírek pokračoval hudbou a tancem až do brzkých ranních hodin. V sobotu dopoledne probíhala druhá část odborného programu, tentokrát tématicky zaměřená na refrakční a laserovou chirurgii, léčbu glaukomu a suchého oka. Program uzavřel prof. Rozsíval shrnutím aktuální situace v postgraduálním vzdělávání a dr. Karhan připomněl význam a možnosti některých odborných společností a jejich projektů. Po společném obědě následoval zlatý hřeb letošní akce – Putování za pokladem turhandelského vinaře. Šlo o týmovou soutěž, při které jednotlivá družstva navštěvovala různá stanoviště v okolí hotelu (většinou šlo o vyhlášené vinné sklípky), kde probíhala degustace vín a ovocných pálenek a plnění různých vědomostních i manuálních úkolů souvisejících s vinařstvím. Cílem bylo nasbírat co nejvíce bodů a správně určit jednotlivé vinné odrůdy. K degustování jsme přistoupili velmi důkladně a zodpovědně, všechna vína byla opravdu výborná, také jsme si zazpívali, zatančili, rozpoznávali vůně, zátkovali láhve, odpovídali na záludné vinařské otázky a především jsme si užili v chladných sklípcích i na horkém moravském sluníčku velmi příjemné, i když docela náročné odpoledne. Vítězné družstvo si pak odneslo kromě uznání soupeřů i plnou truhlici vynikajícího moravského bílého vína. Sobotní večírek byl zpočátku mírně poznamenán únavou z náročného programu, ale postupně všichni nabrali nové síly a vrhli se do tradičního bowlingového turnaje. Večer zpestřil i zajímavý nápad zástupců firmy Alcon – profesionální fotograf zvěčňoval účastníky večírku v různých skupinkách, oblecích i pozicích a díky tomu si mnozí odnášeli velmi originální fotomontáže s nejrůznějším pozadím a motivy jako památku na pěkný večer. Myslím, že se víkend s kolegy a přáteli na jižní Moravě opravdu vydařil a doufám, že stejně tak nebo ještě lépe si užijeme i naše příští setkání – tentokrát v jihočeském Táboře.

Za organizační výbor
MUDr. Pavla Dohnalová

Děkuji také touto cestou všem, kteří podpořili naše setkání – generálnímu sponzorovi - firmě Alcon, hlavnímu partnerovi a sponzorovi našich zahraničních stáží – firmě Pfizer, dalším sponzorům (Optimum distribution, SantenOy, Ursapharm) a vystavovatelům (Askin, Bausch&Lomb, MSD, Neomed, Oculus, VULM, Zeiss), firmám Essilor a GlimCare za věcné ceny, firmě Askin za technické zajištění akce a promítání a agentuře Galén Symposion za celkové organizační zajištění akce.