23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Oficiální Program

16. setkání mladých oftalmologů (17. – 19.6.2016, Hotel Zámek Valeč)

Pro uspořádání 16. setkání mladých oftalmologů jsme vybrali krásné místo na pomezí Vysočiny a Jižní Moravy. Hotel Zámek Valeč vznikl obsáhlou a velmi zdařilou rekonstrukcí původní středověké tvrze později přestavěné na zámek, který byl po vyvlastnění v r. 1953 postupně velmi zdevastován. Nynější majitel dokázal doslova z ruiny vytvořit krásný hotelový komplex, který nabízí unikátní kongresový sál, příjemné ubytování i možnost relaxace ve výjimečném wellness centru s venkovním i vnitřním vyhřívaným bazénem.

Tentokrát jsme se se skupinkou lékařů sešli již ve čtvrtek, v předvečer kongresu, kdy si pro nás trio kolegů – dr. Blohoň, dr. Prusenovský a dr. Zaydlarová – připravilo sportovně vzdělávací program. Absolvovali jsme velmi poučný interaktivní kurz sebeobrany a dále pak výuku základů tance hiphop. V něm jsme si vedli tak dobře, že se nám dokonce podařilo nacvičit i krátké ukázkové vystoupení :-)

Odborný program našeho setkání byl zahájen v pátek dopoledne, kdy pod vedením prof. Rozsívala probíhal velmi kvalitně připravený edukační kurz týkající se výběru vhodné nitrooční čočky (dále vystoupila doc. Hlinomazová, dr. Veliká a prim. Choleva, záštitu nad kurzem převzala firma Alcon). Po obědě pokračoval odborný program další částí složenou převážně z kazuistik a sdělení našich mladých kolegů. Nechyběly ani vyžádané monotematické prezentace na téma glaukom, indikace antiVEGF léčby, o své zkušenosti se s námi podělili i kolegové pracující v Německu a program byl zakončen neformální debatou, ve které si mladí lékaři vzájemně předávali své zkušenosti a rady pro přípravu k atestaci. Nechyběl ani tradiční odborný soutěžní kvíz o hodnotné ceny.

Po skončení odborného programu následoval uvítací večírek s hudbou a tancem, kde měli naši noví kolegové možnost seznámit se s ostatními a navázat nová přátelství. Zpestřením večera bylo předvedení ukázky hiphopového vystoupení, které sklidilo nadšené ovace, takže bychom chtěli v příštích letech v tomto trendu pokračovat a doufáme, že se k nám přidají i další kolegové.

V sobotu dopoledne byl i přes předchozí dlouhý a náročný večírek přednáškový sál prakticky zaplněn. Všichni se těšili na velmi pěkně připravenou přednášku dr. Veliké na téma refrakční rohovkové výkony a dále pak na „strabologickou kuchařku“ v podání dr. Vodičkové. O skvělý závěr našeho odborného programu se opět postaral dr. Němec se svým interaktivním kurzem OCT, do kterého tentokrát kolegy zapojil opravdu naplno a i když se někteří řečníci při svých komentářích trochu zapotili, kurz měl celkově velmi příznivé ohlasy. Pro zájemce pak ještě pokračovala debata o přípravě na atestaci a posterová sekce.

Na sobotní odpoledne jsme připravili společné aktivity v podobě výletu na zámek v Náměšti nad Oslavou, nebo byla možnost zapojit se týmové sportovně-vědomostní soutěže. Tato soutěž se odehrávala v krásně udržovaném zámeckém parku s kašnou, přírodním bludištěm a dvěma rybníky. Kolegové se zapojili opravdu naplno, a i když se mnozí seznámili teprve při soutěži, velmi brzy vytvořili dobře fungující týmovou spolupráci a díky tomu všechna družstva podávala opravdu mimořádné výkony. Znovu se potvrdilo, že naši mladí lékaři mají nejen velmi dobré znalosti, ale také dokážou výborně improvizovat a se všemi zadanými úkoly si bez problému poradili.

Krásný slunečný víkend jsme zakončili závěrečným večírkem s tradičním turnajem v bowlingu, novinkou byl tentokrát turnaj v curlingu a zároveň byly vyhlášeny i výsledky všech soutěží. Opět jsme se všichni společně výborně bavili až do časných ranních hodin...

Společné chvíle v krásném zámeckém prostředí jsme si opravdu užili a už se moc těšíme na příští setkání!

Za organizační výbor

MUDr. Pavla Dohnalová

 

Děkuji touto cestou všem, kteří podpořili naše setkání. Generálnímu sponzorovi – firmě Alcon, hlavním sponzorům – firmě Actelion, Bayer, Ursapharm, Polpharma a  Zeiss i dalším partnerům a vystavovatelům – Glim Care, Castor, Mylan, Novartis, Oculus, Unimed Pharma, Topcomed, Stada, a Unicars, firmě CMI za ceny věnované do odborného kvízu, firmě Askin za promítání prezentací a agentuře Galén Symposion za celkové organizační zajištění akce