Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

17. setkání mladých oftalmologů (23. – 25. 6. 2017, Hotel Lions Nesuchyně)

Pro 17. setkání mladých oftalmologů jsme si vybrali školicí středisko hotelu Lions v Nesuchyni u Rakovníka. Areál hotelu kromě kongresových prostor nabízí zázemí také pro různé sportovní vyžití i pro klidné posezení na krásných venkovních terasách s jezírkem.

V loňském roce jsme akci poprvé neoficiálně zahajovali již ve čtvrtek, kdy jsme pořádali různé sportovní kurzy včetně nácviku skupinového tanečního vystoupení. Pro velký zájem o tyto aktivity jsme podobný program uspořádali v předvečer kongresu i letos.

Odborný program byl zahájen v pátek dopoledne několika specializovanými workshopy. Hlavní novinkou byl kurz prezentačních dovedností, kde měli kolegové možnost získat řadu užitečných informací a tipů týkajících odborných prezentací, ale i obecných komunikačních zásad, které je možno aplikovat i v běžném pracovním i osobním životě. Další zajímavostí byl kurz neinvazivní OCT angiografie (pod záštitou firmy Zeiss) a dále kurz o trendech v moderní refrakční chirurgii uspořádaný firmou Alcon.

Po obědě následoval hlavní páteční odborný program, který obsahoval celou řadu velmi kvalitních přednášek od začínajících i zkušenějších kolegů na nejrůznější témata. Nechyběl ani tradiční soutěžní kvíz dr.Výborného o hodnotné ceny. V druhé polovině odborného programu jsme měli možnost shlédnout mimo jiné i přednášku prof. Svačiny, předsedy České lékařské společnosti, který se bohužel akce nemohl zúčastnit osobně, tak nám komentář své přednášky poskytl alespoň prostřednictvím videoprojekce. Na závěr programu jsme pozvali jako čestného hosta osobnost z řad nejvýznamnějších českých oftalmologů, doc. Šárku Pitrovou, předsedkyni ČOS, aby se s mladými kolegy podělila o své dosavadní odborné, pracovní, ale i životní zkušenosti, které sama považuje za důležité a které ji v průběhu její úspěšné kariéry nejvíce ovlivnily. Bylo to velmi zajímavé a inspirativní sdělení, které jistě vedlo řadu kolegů k hlubšímu zamyšlení nad vlastním životem a jeho dalším směrováním.

Po odborném programu následoval na nádvoří hotelu tradiční uvítací večírek, který tentokrát zpestřila skvělým hudebním vystoupením skupina Apples. Zábava s hudbou a tancem probíhala jako vždy až do brzkých ranních hodin.

I přes tento náročný večer byl v sobotu dopoledne přednáškový sál zcela zaplněn. Měli jsme opět možnost vyslechnout řadu zajímavých sdělení připravených mladými kolegy, ale i pozvanými hosty – např. prof. Rozsívalem, který již tradičně obohacuje naše setkání o různá zajímavá témata. Letos přijal pozvánku k účasti i další vzácný host - dr. Krátký, který k nám zavítal až z kanadského Kingstonu. Jeho přednáška týkající se okuloplastické chirurgie byla vynikající a navíc se skvěle zapojil i do následného sportovního programu, tak doufáme, že i on se stane naším dlouhodobým příznivcem a zúčastní se i našich dalších setkání. Na závěr programu jsme se již všichni těšili na charismatického guru našich OCT kurzů – dr. Pavla Němce z ÚVN, který opět nezklamal. Netradiční interaktivní prezentace kazuistik byla zajímavá i tím, že měli kolegové možnost v přímém přenosu ihned hlasovat a ověřit si tak své odborné znalosti, navíc díky mimořádným technickým schopnostem dr. Němce probíhalo hlasování úplně jednoduše a velmi efektivně pouze prostřednictvím mobilních telefonů. S poděkováním a s obdivem všem přednášejícím musíme konstatovat, že celý letošní odborný program byl opravdu na velmi vysoké úrovni.

Po sobotním společném obědě jsme zahájili hlavní odpolední sportovní akci – soutěž družstev s názvem Lions Grand Prix, při které bylo úkolem jednotlivých týmů sestrojit funkční vozidlo libovolného typu, se kterým bylo potřeba absolvovat na čas (včetně občerstvovací zastávky) celkem dva soutěžní okruhy na nádvoří hotelu, aniž by se zařízení rozpadlo :-). Bylo skutečně obdivuhodné, s jakou technickou zručností a zápalem pro hru se všichni úkolu zhostili, výtvory i celkové designové pojetí ze strany jednotlivých družstev bylo opravdu ohromující. Nakonec, jak to bývá, nešlo vlastně až tak úplně o výsledek, ale především o to strávit společně příjemné odpoledne v partě báječných lidí, což se určitě podařilo.

Závěrečný sobotní večírek po náročném programu se již nesl ve znamení klidnější atmosféry. Probíhal tradiční bowlingový turnaj, byly vyhlášeny výsledky všech soutěží a zájemci o hazardní hry si mohli vyzkoušet své schopnosti v mobilním kasinu.

S potěšením musíme konstatovat, že také tento společný víkend se velmi vydařil. Získali jsme řadu nových odborných poznatků, navázali nová přátelství a užili jsme si společně spoustu zábavy. Proto se už moc těšíme na příští setkání.

 

Za organizační výbor

MUDr. Pavla Dohnalová

 

Děkuji touto cestou všem, kteří podpořili naše setkání. Zejména generálnímu sponzorovi – firmě Novartis, hlavním partnerům – firmě Allergan, Bayer, Ursapharma Zeiss i dalším partnerům a vystavovatelům – firmám Alcon, Bausch&Lomb, Pfizer, Glim Care, Oculus, Castor, Santen, Unimed Pharma, Oftis-Opta, Spirit Medical, firmě CMI za ceny věnované do odborného kvízu, firmě Askin za promítání prezentací a agentuře Galén Symposion za celkové organizační zajištění akce.