Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

20. setkání mladých oftalmologů (25.–26. 6. 2021 Orea Resort Horal, Špindlerův Mlýn)

20. setkání mladých oftalmologů, které bylo původně plánováno na červen 2020, muselo být bohužel odloženo pro pandemii způsobenou onemocněním COVID-19. Vzhledem k prodlužujícímu se průběhu pandemie jsme zůstávali až do poslední chvíle v nejistotě, zda budeme moci setkání uspořádat aspoň v náhradním termínu v červnu 2021. Nakonec vše dobře dopadlo a naše akce byla první, která se po dlouhých měsících restrikcí a on-line hybridních kongresů mohla konat klasickým prezenčním způsobem, což je pro naše setkání velmi důležité. Hotel Orea Resort Horal ve Špindlerově Mlýně, který jsme pro naši akci vybrali, prošel během pandemie generální rekonstrukcí a nabídl nám krásné prostory a nejmodernější zázemí pro celý kongres od konferenčních místností až po různá vnitřní i venkovní sportoviště a také wellness areál pro regeneraci a relaxaci. Nechybí ani krásná velká letní terasa, kde si můžete vychutnat nádherné výhledy na okolní svahy Krkonoš.

Jak je již v posledních letech tradicí, odborný program jsme zahájili v pátek dopoledne specializovanými kurzy, nejprve na žádané a důležité téma „Jak připravit abstrakt a obhajobu atestační práce“ autorů prof. Heissigerové a dr. Zaydlara z Oční kliniky VFN Praha. Příjemně nás překvapil i velký zájem o kurz „Diabetická retinopatie“ prim. M. Hrevuše z Oční kliniky FN Olomouc. A nechyběl ani tradičně mezi kolegy velmi oblíbený workshop týkající se teorie i praxe aplikace kontaktních čoček, tentokrát pod vedením dr. Blohoně a záštitou firmy Bausch&Lomb. Zástupci firmy CMI přivezli přístrojové vybavení pro workshop na téma fakoemulsifikace a setkali se s velkým zájmem ze strany účastníků vyzkoušet si na cvičném modelu různé operační techniky.

Úvod hlavního odborného programu pátečního dopoledne také patřil přístrojové technice, lektoři z Oční kliniky Tana Olomouc pod záštitou firmy Alcon nás seznámili s novým typem optického biometru. Následovala série zajímavých a velmi dobře zpracovaných kazuistik přednesených především kolegy z řad mladých oftalmologů. Druhou část programu zahájil as. Výborný oblíbeným odborným kvízem o ceny, tentokrát i s vtipným retro koutkem a pro nejlepší řešitele byly připraveny hodnotné ceny věnované opět firmou CMI. Dále následovaly velmi zajímavé prezentace na téma léčby VPMD pod záštitou firmy Novartis a také různé aktuality a novinky ze světových kongresů.

Po odborném programu následoval tradiční uvítací večírek, na který jsme se všichni po tak dlouhé společenské odmlce moc těšili, a tak posezení a povídání trvalo až do brzkých ranních hodin.

Také v sobotu dopoledne byl přednáškový sál zcela zaplněn, slyšeli jsme celou řadu velmi pěkných odborných sdělení a o tradičně skvělý závěr programu se postaral prim. P. Němec z Oční kliniky ÚVN Praha se svým odborným kurzem. Všechny jeho prezentace jsou velmi kvalitní a vždy mají i „něco navíc“. Tentokrát jsme si užili např. velmi pěkně koncipovaný kvíz ze světa hudby.

Po skončení odborného programu nastal ještě jeden důležitý okamžik – oficiální vyhlášení změny na pozici předsedkyně ČSMO. Po dvaceti letech zakládající členka a dosavadní předsedkyně Pavla Dohnalová předala pomyslné žezlo (a oficiální razítko společnosti J) nově jmenované předsedkyni, kterou je nyní Jana Zaydlarová (krátce po sjezdu provdaná Blohoňová). Promítli jsme si krátkou prezentaci s připomenutím všech krásných míst naší republiky, které jsme s našimi kongresy za těch dvacet let navštívili.

Po společném obědě jsme se všichni nadšeně vrhli do tradičního sportovního odpoledne – soutěže družstev s názvem Hry bez hranic. Opět bylo připraveno několik stanovišť, kde jsme plnili různé úkoly, podávali sportovní výkony, ale především jsme si opět po dlouhém odloučení užili spoustu legrace a krásných společných chvilek. Na našich akcích vznikla už celá řada přátelství, ale i dlouhodobějších vztahů a z toho máme velkou radost, protože právě to je vedle odborné edukace největším cílem a smyslem našich setkání. Jako kolegové – vrstevníci se celý život potkáváme na nejrůznějších akcích a je moc milé, když se známe i blíže osobně a pojí nás více než jen stejný pracovní obor.

Závěrečný sobotní večírek po celkově náročném dvoudenním programu se také velmi vydařil, užili jsme si společně krásný víkend na horách v úžasném prostředí se spoustou milých lidí a  již se moc těšíme na příští setkání, které se bude konat tentokrát na Moravě, a to v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích pod Lysou horou.

Ještě jednou vám všem děkuji za přízeň a za účast na všech dosavadních setkáních a loučím se s Vámi, protože příště vás již přivítá nová předsedkyně ČSMO Jana Blohoňová. Moc jí přeji, aby se jí osobně i celé společnosti mladých oftalmologů i nadále dařilo co nejlépe a aby se na našich akcích potkávali i nadále tak báječní lidé jako dosud. Protože nálada každého setkání závisí především na samotných účastnících.

Přátelé, děkuji vám všem za těch nádherných 20 let, byli jste úžasní. Užívejte si to i nadále!!

Za organizační výbor

MUDr. Pavla Dohnalová

Děkuji touto cestou všem přednášejícím za přípravu krásných prezentací a také všem našim partnerům, kteří naše setkání podpořili. Zejména generálnímu sponzorovi – firmě Novartis, hlavním partnerům – firmě Alcon a Glim Care, sponzorům Fidia, Medicontur,  Ursapharm a dalším vystavovatelům,především firmám Askin&CO, Bausch&Lomb, Castor, CMI, Oculus, Spirit Medical, Unimed Pharma a Zeiss, dále pak firmě CMI za ceny věnované do odborného kvízu a agentuře Galén Symposion za celkové organizační zajištění akce.