23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Oficiální Program

Stejně jako někteří kolegové jsem i já měla možnost strávit jeden příjemný a velmi přínosný týden na oční klinice univerzitní nemocnice Erasmus Medical Center v Rotterdamu.

Vše podstatné bylo už napsáno v předchozích sděleních a mé zkušenosti jsou obdobné. 

ERASMUS MEDICAL CENTER

 

   Do Rotterdamu jsem dorazila autobusem o den později než ostatní ,tj. v pondělí, k polednímu .

O prázdninách do poloviny září totiž jezdí autobusová linka každý den , poté už jen 2x týdně.

V informačním centru , které je naštěstí přímo na autobusovém nádraží jsem dostala mapku Rotterdamu

a šla se zabydlet  do nedalekého hotelu Floris. 

Ještě odpoledne jsem se vydala  na oční kliniku , představit se a přivítat s dr. Wolfsem, který stáže zařizoval

a byl mým průvodcem  po očnim oddělení. Vypracoval také pro mne speciální plán nejzajímavějších ambulancí a operačních výkonů během celého týdne.

   Pondělní odpoledne a úterý jsem strávila na operačním sále , kde kromě fakoemulsifikace , která byla podrobně popsána výše , prováděl dr. Wolfs revizi po trabeculectomii. Odpoledne pak operoval dr. Luyten – místní refrakční chirurg, který kromě fakoemulsifikace , prováděl implantace fakických a torických „iris claw“ čoček sklerálním  řezem do přední komory. Po nitroočních operacích následovaly  ještě plastické kožní výkony, plastika ectropia a korekce retrakce víček pro endokrinní orbitopatii. Všechny výkony PS jsou operovány ambulantně , většina v retrobulbární anestezii . Pacienti před operací i po operaci tráví čas ve společném předoperačním pokoji, stará se o ně milý personál , dostanou něco malého k jídlu a k pití . Zkrátka příjemné prostředí jak pro lékaře , tak pro pacienta

   Ve středu probíhala refrakční  ambulance , viděla jsem kromě běžných ambulantních pacientů i pacienty po předchozích refrakčních výkonech, všichni měli optimální pooperační nález na PS a dobrý vizus  , byli velice spokojeni .Jak už bylo napsáno pacient nepřichází do ordinace nikdy sám, ale v doprovodu rodiny a vždy se najde dostatek času  promluvit jak s ním tak s jeho rodinou. Čas je i na vysvětlení problému a ochotném  zodpovězení  všech dotazů stážisty či rezidenta.  Odpoledne jsem spěchala na viteroretinální sál . Na programu byly 2 vitrectomie pro rhegmatogenní amoci a po té jsem ještě stihla  navštívit ambulanci profesora Dr Van Rije , který aplikoval s.c. botox do oblasti  horního a dolního víčka pro esenciální blefarospasmy.

   Čtvrtek ,stejně jako ostatní kolegové jsem navštívila s dr. Van Rijem refrakční centrum , kde prováděli jak PRK , tak LASIK / každý lékař preferoval jinou metodu / a implantovali měkké KČ pod rohovkovou lamelu  ke korekci hypermetropie.Odpoledne byla ambulance dr. Vingerlinga zkušenějšího lékaře zabývajícího se zadním segmentem. 

     Poslední den , pátek, kromě dvou ambulancí , kde pracovali mladší rezidenti , měli ostatní lékaři dostatek volného času ke studiu a jiné, i administrativní činnosti. Odpoledne potom probíhal strabologický seminář , bohužel však v  holandštině . Po semináři se všichni přítomní lékaři shromáždili na jedné ambulanci a dostavili

se i  pozvaní "obtížnější" pacienti spolu s rodinou.  Každý lékař si pacienta prohlédl a po té probíhala diskuse, byl navržen další nejoptimálnější postup vyšetření a event. operací u každého z pacientů. 

         

 V bodech :

1 .Všichny umí anglicky ,lékaři dokonale,  pokud umíte i vy není komunikační problém.

2. Dokonalá organizace ambulantní práce  lékařů ,sester ,ortoptistů i ostatního personálu

3. Moderní přístrojové vybavení a technické zázemí včetně funkční počítačové sítě.  

4. Pacient / až na vyjímky / nejezdí sanitou a nechodí nikdy sám, vždy v doprovodu  rodiny

5. Vztah lékař – pacient , i pacient - lékař  vždy nesmírně přívětivý.

6. Vztah starší lékař – rezident,  didaktický a laskavý to platí i pro studenty a stážisty  z jiných  nemocnic .

7. Vzdělávání lékařů komplexní.

8. Pacient nemusí díky šterbinové lampě a keratometru v unitu přecházet z 1 židle na 2 a na 3.

    NOT se měří aplanačně, ophtalmoskopie vždy nepřímá.

9. Operační výkony  PS jsou prováděny  ambulantně.

lo. Nápoje a sušenky zdarma pro lékaře i čekající pacienty a civilní oblečení lékařů přispívají

     k maximální pohodové   a příjemné atmosféře na celé klinice. 

 

ROTTERDAM

Něco málo o Rotterdamu :

-          Druhé největší město Nizozemí

-          600 000 obyvatel

-          Jeden z  největších a nejvýznamějších světových přístavů.

-          Leží v jižním Holandsku, ve společné deltě řek Maasy a Rýna cca 35 km před jejich  ústím do Severního moře

-          Většina historického centra města byla zničena během druhé světové války, zachována zbyla jen malá část

-           v centru města .O to více zajímavé a moderní architektury může návštěvník města spatřit..

 

Doporučuji  navštívit :

-          „OUDE HAVEN„ neboli  Starý přístav- část historického přístavu v centru města , který  připomínají staré kotvící říční lodě          

-          „DELFSHAVEN"  malebné místo situované na JZ okraji centra města s jedním ze zachovaných starých     holandských větrných mlýnů. 

 

-      Z moderních obytných čtvrtí jsou asi nejznámější a nejzajímavější "BLAAKSE BOS" / obytné kostky /

       /Možná i prohlídka bytu za nízké vstupné/ a „ POTLOOD „obytná budova připomínající svým tvarem tužku.       

       V blízkosti stojí centrální  knihovna, kde je vstup zdarma a za nízký poplatek je možné použít internet.

 -     Dále je v přístavu několik společností, která provozují  vyhlídkovou projížďku lodí s prohlídku přístavu

a výkladem v angličtině a němčině. / cca 7,5euro /   

 -     Dominantou města je 185 m vysoká věž „ EUROMAST „ / Evropský stěžeň/ t.č nejvyšší budova

 v Holandsku s pěkným výhledem na město /cca 7,5 EU/

 

Je tu celá řada muzeí , ale zavírací doba je v l7.00 hod a tak, pokud pracujete do 17.00 není čas na jejich shlédnutí. 

 

 -     AMSTERDAM,  hlavní město Holandska  se nachází  asi 80 km od Rotterdamu a cesta vlakem

       trvá 1  hodinu . Zpáteční jízdenka stojí 18 euro , vlaky jezdí včas a téměř každých 15 minut. 

 

 Závěrem bych  chtěla poděkovat všem kteří mi tuto stáž umožnili , ČSMO ,

MUDr. Pavle Dohnalové a MUDr. Jitce Borovanské , které stáže zorganizovaly

a firmě PHARMACIA za finanční podporu této akce.

 

MUDr. Gabriela Rathová

Oční oddělení nemocnice Kladno