Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

ROTTERDAM

V týdnu 16. - 22. 9. 2002 jsem se zúčastnila stáže na Oční klinice (Erasmus Medical Centrum) v Rotterdamu. Náklady na cestovné a pobyt byly sponzorovány firmou Pharmacia.

Dr. Wolfs připravil velmi zajímavý a pestrý klinický program. Byla jsem zařazena na specializované ambulance, kde byli vyšetřování pacienti s onemocněním předního i zadního segmentu oka. Také jsem asistovala některé operace a byla přítomna laserovým operacím refrakčních vad v soukromém očním centru.

Každý týden v pátek se na klinice koná seminář, kde jsou diskutovány jednotlivé kasuistiky. Tomu předchází vyšetření vybraných pacientů v ambulanci, kterého se účastní všichni lékaři a pak se řeší vyšetřovací a terapeutické schéma. Tento seminář byl pro mne velkým přínosem.

Holandští kolegové byli velmi přátelští a tato stáž mne velmi obohatila o odborné zkušenosti a umožnila poznat činnost na jiném evropském pracovišti.

MUDr. Petra Střeštíková
Oční klinika VFN, Praha