23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte na csmo@email.cz

Registrace

Stáž na oční klinice Berlin - Charité

V prvé půlce dubna tohoto roku jsem měl možnost absolvovat týdenní stáž na oční klinice univerzitní nemocnice Charité v Berlíně. Projekt stáže probíhal pod patronací ČSMO ve spolupráci s firmou Pfizer (dříve Pharmacia).

Nemocnice Charité patří s 2457 lůžky mezi jednu z největších nemocnic v Evropě. Rozkládá se ve dvou areálech - Berlin Mitte, který je vzdálen zhruba 5 minut pěšky od Brandenburské brány, a Rudolf Virchow Klinikum, jehož součástí je i oční klinika. Tento areál byl založen jako samostatná nemocnice v r. 1906 na podnět Rudolfa Virchowa a je i po tomto velikánu světové medicíny pojmenován. V letech 1986 - 1998 prošla nemocnice rozsáhlou rekonstrukcí a po jejím ukončení byla připojena k Humboldtově univerzitě. Oční klinika se nachází v nové moderní budově. V přízemí jsou ambulance, v prvním patře administrativní místností a operační sály. Ve druhém patře je lůžkové oddělení.

Byl jsem domluven se sekretářkou profesora Hartmanna, že se mám v pondělí v 7:45 hlásit v sekretariátu kliniky. Zde každé ráno začíná pracovní den jakýmsi hlášením. Organizační věci se probírají jen okrajově (jeden den si sekundáři rozdělovali služby na následující měsíc). Každý den má jeden z lékařů krátkou přednášku či prezentaci. Během mého pobytu to byla např. Behcetova choroba, zobrazovací metody papily zrakového nervu při glaukomovém onemocnění či moderní léčba toxoplasmové chorioretinitis. Bohužel pan profesor Hartmann byl prvé dva dny mého pobytu mimo kliniku a zřejmě nikdo z ostatních lékařů nebyl o mé stáži informován. To v důsledku znamenalo, že kamkoliv jsem v průběhu týdne přišel, musel jsem nejdříve dosti obšírně vysvětlovat kdo jsem a co tam dělám. Ke konci týdne jsem již jakž takž znal všechny přítomné lékaře, ale to byl již čas odjezdu.

Ale abych nepředbíhal sled událostí. V pondělí jsem celý den vyjma krátké přestávky na ambulantním operačním sálku strávil na ambulanci. Ta je v Charité rozdělena na dětskou a dospělou část. V dospělé části je asi pět samostatných vyšetřovacích místností. Pacienti jsou vyšetřeni tak jak přicházejí na řadu příslušným sekundářem a vždy po určité době přijde dohlížející "Oberarzt", prohlédne již předvyšetřené pacienty a určí další postup. Ambulance nemají rozdělené podle jednotlivých podoborů oftalmologie, ale odborné poradny mají soustředěné na jednotlivé dny. Odborník přes danou problematiku si pak své předvyšetřené pacienty prohlédne v jednotlivých ambulancích. V pondělí, kromě množství akutních pacientů, to byli zejména pacienti s glaukomem a s onemocněním sítnice. V následujících dnech pak pacienti s uveální a rohovkovou problematikou, v pátek funguje speciální poradna pro HIV-pozitivní pacienty. Svůj první den stáže jsem kliniku opouštěl kolem páté hodiny a musím říct, že v čekárně sedělo ještě několik pacientů. Ačkoliv je oficiální pracovní doba stejná jako u nás, mnoho lékařů končí svůj pracovní den často až v pozdních večerních hodinách.

V následujících dnech jsem dopoledne většinou trávil na operačních sálech a odpoledne v ambulanci, ať už v dospělé či dětské části. Na klinice mají k dispozici čtyři operační sály pro stacionární pacienty a jeden sál, který se nachází mimo operační trakt, slouží pro ambulantní pacienty. V operačním traktu z čtyřech sálů byly v provozu většinou jen dva, maximálně tři sály. Jeden sál byl vyhrazen pro operativu zadního segmentu a operace v celkové anestezii, na ostatních sálech byla na programu operativa předního segmentu a zejména operace katarakty.

Týden uběhl jako voda a najednou mě čekala cesta zpět domů. Trochu mě mrzelo, že sotva jsem se rozkoukal, již jsem toto příjemné pracoviště opouštěl. Přesto však těchto pět dnů pro mne bylo neocenitelnou zkušeností se spoustou nových poznatků a zážitků.

Zde je několik postřehů z mé stáže:

  1. operace katarakty jsou zhruba jen z 1/3 ambulantním výkonem, ostatní pacienti jsou na tři dny hospitalizováni(čekal jsem spíše obrácený poměr). Pacienti nemají předoperační ATB profylaxi, spojivkový vak se těsně před výkonem vypláchne betadinem. Všichni mají zajištěný venozní přístup a před výkonem dostanou premedikaci 3,5 mg Dormica i.v. Používají osvědčenou retrobulbární anestezii. Před operací katarakty nevyžadují předoperační interní vyšetření (jak mi sdělil jeden sekundář, v každém soukromém centru toto naopak striktně požadují).
  2. Značnou část antiglaukomových operací připadá na viskokanalostomie a je patrná tendence v ústupu od trabekulektomií. Bohužel glaukomový tým nebyl během mého pobytu na klinice přítomen a tak jsem tuto problematiku nemohl blíže prodiskutovat. To mě docela mrzelo, protože jsem se chtěl zeptat i na konzervativní terapii.
  3. Celá klinika je přeplněna neuvěřitelným množstvím přístrojů. Není snad přístroj, který by nebyl k dispozici. Musím se přiznat, že jsem některé ani neznal. Stinná stránka tohoto stavu je však ta, že s některými přístroji sekundáři ani neumějí pracovat.
  4. Toxoplasmovou chorioretinitis léčí trojkombinací trimetorprim-sulfametoxasol, clindamycin a daraprim. Když jsem se na tuto terapii ptal profesora Pleyera a řekl mu, že my nyní podáváme azitromycin, komentoval to tak, že toxoplasmová chorioretinitis se všude léčí, ale onemocnění většinou odezní samo i bez léčby.
  5. Pterygium léčí tak, že po klasické ablaci se povrch rohovky začistí a vyrovná excimer laserem a poté následuje třídenní kůra mitomycin-c gtt 4xd. Vzhledem k tomu, že MMC se nevydává pacientům, jsou pacienti tyto po dny na klinice hospitalizováni.

 

Letecký snímek Rudolf Virchow Klinikum. Oční klinika je v budově nacházející se v levé dolní třetině snímku.

Vchod na oční kliniku

Pohled na oční kliniku. V budově v popředí jsou v přízemí ambulance a v prvním patře operační trakt. V budově v pozadí se nachází lůžková část, a to nejen oční kliniky, ale i chirurgických oborů. 

Vybavení ambulancí je na špičkové úrovni.

Operační sály s kovovým obložením působí ve srovnání s českými vykachličkovanými trochu neosobně. Více barev by určitě neuškodilo. Navážecí operační stoly jsou samozřejmostí. 

Počasí v půlce dubna připomínalo spíše zimní měsíce. Ze svého překvapivě klidného hotelového pokoje jsem měl výhled na Prenzlauer Alle a dominantu Berlína - der Fernsehturm. 

Sjednocený Belín je velmi dynamicky se rozvíjející město s pohlednou moderní architekturou.

Petr Šebesta

Oční oddělení nemocnice Kolín

E-mail: p.seb@seznam.cz