23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte na csmo@email.cz

Registrace

Zpráva ze stáže na Oční klinice Katolické Univerzity Leuven, Belgie 
24-28.10.2005

Leuven je největší univerzitní město Belgie. Leží ve vlamské časti nedaleko Bruselu. Fakultní nemocnice Katolické Univerzity v Leuvenu má největší oční kliniku v Belgii. Hospitalizačních lůžek je 29, day-care 12. Objednací doba na běžné ošetření a operaci katarakty je 2 měsíce, v jiných klinikách (Brusel, Gent) 3 týdny.

V Belgii je asi 10 milionu obyvatel,na něž připadá kolem 1 000 oftalmologů. Zhruba 250 z nich se zabývá mikrochirugií.

První den stáže jsem strávila na emergency ambulanci, kde se zachycují pacienti,kteří udávají akutní potíže. Práce zde se příliš nelišila od práce na běžné ambulanci u nás.

V úterý jsem se účastnila práce na sítnicové a makulární ambulanci. Makulární tým se věnuje výzkumu léčby VPMD. Provozují zde léčbu Visudynem, nově se zde zkouší intravitrální aplikace triamcinolonu a anti-VEGF, což považují za nadějnou a levnou alternativu k PDT.

Ve středu jsem se seznámila s prací v kontaktologickém centru, kde mě zaujalo, jak hodně se zde využívají tvrdé kontaktní čočky. Indikují je i ke korekci běžných refrakčních vad. Dále mě zaujala práce se zrakově postiženými v centru pro slabozraké. Zrakově postižení si zde mohou vyzkoušet celou řadu optických pomůcek a najít tu nejlepší pro sebe. K dispozici je i lektor, který pomáhá dětem začlenit se do normální školy. 

Další den jsem navštívila glaukomovou ambulanci. Všichni pacienti mají vyšetřenou pachymetrii rohovky, jsou pravidelně sledovány na OCT a HRT. Odpoledne jsem byla  na ambulanci přednosty kliniky Prof. Dr. Spileerse, kde se koncentrují nejzajímavější případy z celé kliniky.

Poslední den jsem jsem byla na sálech. Viděla jsem enukleaci a translokaci makuly pro vlhkou formu senilní makulární degenerace, kde selhala léčba Visudynem.  

Velmi mě zajímal belgický systém studia na lékařské fakultě a postgraduální vzdělávání:

Studium na lékařské fakultě
• lékařská fakulta trvá 7 let
• v posledním roce studia student zažádá o práci na vybraném oddělení. Od řijna do prosince tam chodí každý den a účastní se práce na oddělení. V lednu se dozví, jestli je přijat nebo ne. Pokud není přijat, v druhém pololetí pracuje na jiném oddělení dle vlastního výběru. Pokud ho nepřijmou ani tam, začne se připravovat na práci obvodního lékaře-postgraduální příprava 2 roky.
• vláda podporuje poměr specialistů a praktických lékařů 1:1

Postgraduální vzdělávání
• V Leuvenu se většinou hlasí kolem 8 studentů na oftalmogickou kliniku, přijati jsou 2-3.
• O přijetí rozhoduje 
A/ průměr známek za dobu studia - 45%
B/ výsledky zkoušky z oftalmologie - 45%
C/ dojem - 10%

Specializační příprava v oboru oftalmologie trvá 4 roky.

• 1.-2. rok na všeobecné ambulanci, objednaní pacienti
• 3.-4. rok specializované ambulance - povinná rotace po několika měsících:

 1. emergency
 2. strabologická
 3. glaukomová
 4. makulární
 5. sítnicová    
 6. přední segm., refrakční a kataraktová chirurgie
 7. neurooftalmogická
 8. centrum pro slabozraké
 9. amb.pro orbitální patologie
 10. centrum kontaktních čoček
 11. zobrazovací techniky

• 1.- 4. rok : v každém roce 2-3 měsíce na lůžkovém odd.

Stáž mi přinesla mnoho zajímavých postřehů.
Závěrem bych ráda poděkovala MUDr. Pavle Dohnalové a farmaceutické firmě Pfizer za finanční podporu.

MUDr. Lucie Sejčková
Oční klinika Lexum Praha