Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

Zpráva o odborné stáži - Stockholm, St. Erik´s Eye Hospital


Díky firmě Pfizer jsem měla možnost strávit týden od 27.6. do 1.7. 2005 na oční klinice St. Erik´s Eye Hospital ve Stockholmu. Tato nemocnice je jediná svého druhu ve Stockholmu. Nachází se na ostrově Kungsholmen, 10-15 min pěšky od centra města. Mimo ni zde existují ještě ambulantní specialisté a asi 5 soukromých klinik zabývajících se operací katarakty a laserovými zákroky.

Nemocnice je 6-ti patrová budova, v každém patře se nacházejí jednotlivé kliniky a oddělení.

 • Přízemí (1. patro): emergency, glaukomová klinika, uveální vyšetřovny, lékárna, denní bar 
  2.patro: klinika pro přední segment: refrakční chirurgie, katarakta, rohovkové ambulance
  • dětská klinika
  • plastická chirurgie
 • 3.patro: knihovna, lékařské pokoje
 • 4.patro: lůžkové oddělení, vitreoretinální a onkologická klinika
 • 5.patro: operační sály- celkem 9 sálů
 • 6.patro: vedení kliniky

Celkem zde pracuje asi 90 lékařů , z toho 20 residentů a asi 120 sester, pracovní doba je 8:00 - 16:00. Pauza na oběd mezi dvanáctou a jednou hodinou. Služby jsou jen na telefonu, lékař přijede jen k vážným případům. Přes víkend je otevřeno pouze lůžkové oddělení, kde zůstávají 2 sestry a 2 sanitáři.

Zajímala jsem se především o ambulantní část a chirurgii předního segmentu oka. Byla jsem na ambulanci glaukomové, uveální, rohovkové, ambulanci pro refrakční a kataraktovou chirurgii a na emergency. Jeden den jsem strávila na operačním sále.

Pacienti se do specializovaných ambulancí objednávají , na každého pacienta má lékař 10 - 30 minut, podle složitosti vyšetření. Lékař je v ambulanci sám, specializovaná vyšetření (perimetr, GDx, HRT, OCT, pachymetrie, topografie rohovky, aplanační tonometrie, biometrie, FAG, ICG…) provádí sestra. Na emergency navíc sestra vyšetřuje visus, měří NT a odebírá anamnesu. Kapky používané v ambulancích (fluorescein, mydriatika, miotika, anestetika atd.) jsou připravené sterilně v ampulkách na jedno použití. Každá ambulance je vybavena decimálními optotypy, brýlovou skříní, štěrbinovou lampou, Javalem (keratometrem) a počítačem. Brýle lékaři téměř nepíší, v budově je optik, ke kterému jsou pacienti odesíláni na předpis brýlí a na aplikaci kontaktních čoček..

Emergency : 3-4 ambulance, neobjednává se, sestra vyšetří visus, NT, odebere anamnesu. Dochází sem pacienti s akutním onemocněním oka, jako jsou záněty předního segmentu oka, poruchy vidění, úrazy atd.

Glaukomková ambulance : sestra dělá veškerá vyšetření (viz. výše), teprve poté jde pacient k lékaři, který zhodnotí výsledky vyšetření. Kontroly glaukomatiků záleží na velikosti NT a ostatních nálezech, pokud je vše v normě, stačí kontroly i jednou za půl roku.

Antiglaukomové operace se provádějí často, nejvíce trabekulektomie (někdy i s aplikací Mitomycinu C), dále se provádí hluboká sklerektomie s implantátem.

Ambulance pro refrakční chirurgii : skládá se z několika vyšetřoven a operačního sálu k provádění laserových zákroků. Používají excimerový laser LADARVision 4000 a mikrokeratom Amadeus. Měla jsem možnost vidět Lasik, Lasek a astigmatickou keratotomii. Korigují pouze myopii a astigmatismus, neprovádějí laserové korekce hypermetropie. Po Lasiku aplikují steroidy a umělé slzy, po Laseku dávají Tobradex gtt. a Systane gtt., celkově pak paracetamol, na oko přikládají kontaktní čočku na 2 dny. Cena jednoho laserového refrakčního zákroku je asi 11 000,- SEK, v přepočtu kolem 35 000,- Kč. Za den provedou zhruba jen 3 zákroky. Většinou chodí pacienti do soukromých laserových center.

Operační sály : zaujímají celé jedno patro budovy. Je jich celkem 9, operovat se začíná mezi osmou a devátou hodinou ráno a končí se kolem třetí odpoledne. Téměř veškeré operace zde probíhají ambulantně, operace katarakty, strabismu, glaukomu, transplantace rohovky a někdy i vitreoretinální zákroky. Hospitalizují se jen pacienti po rozsáhlých výkonech. Za rok se zde provede okolo 10 000 operací.

Operace katarakty: pouze ambulantní výkon, pacient přichází na sál v civilu, s návleky na obuvi, s operační čepicí a v operačním plášti. Operace katarakty se provádí převážně metodou phacoemulsifikace, při velmi tvrdém jádru i extrakapsulární extrakcí, k dispozici mají phaco přístroj Legacy 20000 a Infinity. Anestezie je topická a intrakamerální , operatér si na základě biometrie (kterou provádí sestra) jde sám do skladu pro čočku a injektor, který si přinese na sál bezprostředně před výkonem. Provádí se sklerální tunel shora i rohovkový řez temporálně. Čočky dávají pouze měkké, téměř výhradně žluté čočky Acrysoft. Multifokální čočky téměř nedávají. Hodně používají kapsulární prstence, nejen při ruptuře zadního pouzdra, ale i při sebemenším náznaku nestability závěsného aparátu. Po operaci aplikují do přední komory ATB a steroid subkonjunktiválně. Kontrola je po operaci za jeden týden. Pokud je vše v normě, tak se pacient na kontrolu již nezve. Brýle předepisují za měsíc po operaci.

Lůžková část : kolem 20-ti lůžek, pokoje jsou dvoulůžkové, jeden jednolůžkový (izolace) a jeden čtyřlůžkový. Pokoje jsou velké a světlé, samozřejmostí jsou polohovací lůžka, součástí vybavení lůžkové části jsou různé pomůcky pro orientaci nevidomých - plastická označení čísel pokojů, madla při zdech, plastické drsné pruhy na podlaze k orientaci při chůzi.

Velmi se mi líbilo pracovní prostředí a organizace práce. Na každém patře je denní místnost. Velký pokoj sloužící k přestávkám na kávu i na oběd. Pokoj je vybaven lednicemi, mikrovlnkami, sporákem a troubou, malým automatem na kávu (bezplatně). Uprostřed místnosti je velký oválný stůl, na kterém mají každé ráno nachystáno jídlo a občerstvení, čerstvé pečivo, několik druhů čaje.

Veškerá činnost zde probíhala v klidu a pohodě, nikdo nikam nespěchal, čekárny nebyly přeplněné nervózními pacienty, ale vždy čekali tak 2-3 lidé, díky velmi dobré organizaci vše probíhalo hladce. Jednotlivé kliniky jsou vzájemně velmi dobře propojeny.Během mého pobytu se ke mě choval veškerý zdravotnický personál velmi ochotně a vstřícně, samozřejmostí je komunikace v anglickém jazyce.

Srovnání : Přístrojové vybavení je zhruba na stejné úrovni jako na klinikách v České republice, léčebné a vyšetřovací postupy se také v základních principech shodovaly. Více se zde do vyšetřování pacientů zapojuje střední zdravotnický personál. Z mého pohledu mají lepší organizaci práce, dostatek středního zdravotnického personálu a administrativních pracovníků, k pacientům se chovají jako k rovnocennému partnerovi. Pacienti jsou zde více informováni o svém očním onemocnění a aktivněji se zapojují do léčby. Samozřejmostí byly celkem dlouhé pohovory s pacienty, kteří se nebáli zeptat na cokoli ohledně onemocnění a léčby.

Lékařské vzdělání a specializace:

studium na LF je 5 a půl roku 
2 roky všeobecné praxe (chirurgie, interna….) 
5 let na očním oddělení v nemocnici jako resident 
atestace a odborná specializace nejdříve za 7 let po ukončení studia na LF

Zdravotní pojištění pokryje vše, za léky pacienti neplatí téměř nic, kromě refrakčního laserového zákroku neplatí za žádné vyšetření.

Více informací je možno nalézt na internetových stránkách kliniky www.sankterik.se

Závěrem bych ráda poděkovala firmě Pfizer za finanční podporu a MUDr. Pavle Dohnalové za zprostředkování stáže.

MUDr.Markéta Kavalová 
Privátní pracoviště Praha