23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Oficiální Program

Berlín-Charité
15. - 19. 5. 2006

Na počátku března letošního roku jsem měla příležitost strávit týden na oční klinice univerzitní nemocnice Charité v Berlíně. Ráda bych touto cestou poděkovala paní doktorce Pavle Dohnalové za zprostředkování mé stáže a firmě Pfizer za finanční podporu a výbornou organizaci.

Charité je největší evropskou nemocnicí a je rozdělena na dvě části Berlin Mitte a Rudolf Virchow klinika. Ještě doma při hledání v mapách jsem doufala, že oční klinika bude součástí Berlin Mitte, jelikož ta leží v samém centru a ráji berlínských památek. Velmi brzy jsem zjistila, že opak je pravdou. Rudolf Virchow klinika leží ve čtvrti Wedding, která je z centra vzdálena asi 40 minut metrem. Díky tomu jsem byla nucena poměrně rychle zvládnout berlínskou podzemní dopravu, což jsem velmi přivítala při víkendovém poznávání hlavního města. Ubytování jsem měla zajištěné 5 minut chůze od oční kliniky v místním příjemném hotelu.

První den ráno se mě ujala paní sekretářka Freeze a velmi trpělivě mě zasvětila do všech potřebných organizačních záležitostí. Na její vlídnou radu jsem se mohla kdykoliv spolehnout. Z lékařského oblečení jsem užila jen bílý plášť, protože lékaři nosí pod pláštěm civilní oblečení. Ženy lékařky se tedy běžně strojí do krátkých sukní a kozaček v chladnějším období. Dalo by se spekulovat, jestli je to výhoda či nikoliv.

Záhy dorazil pan profesor Rieck, který se mě ujal a představil kolegům. Pracovní doba na klinice je od 7.30 do 16 hodin. První den začínal ostatně jako všechny další zhruba půlhodinovou odbornou přednáškou pořádanou jedním z lékařů. Pondělí patřilo okluzi centrální retinální vény. Na závěr přednášky se vždy rozpoutala diskuze na dané téma. Většinu své stáže jsem na své přání trávila v dětské části oční kliniky pod vedením Oberartz paní doktorky Schwarz. Pondělí byl operační den, tak jsem mohla asistovat u operací dětských šilhajících pacientů. Operační sály jsou na klinice 4 pro hospitalizované pacienty a 1 pro ambulantní operativu. Druhou část dne jsem trávila s mladšími lékaři ve vyšetřovacích ambulancích. V přízemí budovy je velké množství ambulancí a každá z nich je špičkově vybavena. Mladší lékaři pracují sami bez sestry. U každého pacienta vyzkouší vizus, změří nitrooční tlak (výhradně aplanačně) a pacienta prohlédnou štěrbinovou lampou. Ten se pak posadí do čekárny a asi ve dvouhodinových intervalech obchází jednotlivé ambulance vedoucí lékaři - Oberartz a radí svým svěřencům. Na každý den připadá jiná odborná poradna. Jejich spektrum je široké - poradna pro glaukom a onemocnění sítnice, nemoci rohovky, poradna uveální, pro patologie orbity, HIV poradna. Možnost konzultace je u sekundářů velmi vítána, protože ti se ocitají v ambulancích již několik týdnů po skončení studia. Pacienti jsou na tento systém zvyklí, a tak dokáží bez náznaku nervozity čekat na svého Oberarzt i 4 hodiny. Lékaři jsou hodně vytížení, jenom menšina chodí na obědy. Za mého pobytu obědvali jen narychlo nějaké pečivo. Téměř každý den sekundáři opouštěli ambulanci až po páté hodině. Obdivně jsem přihlížela, jak srdečně se vítají a loučí se svými pacienty i s početnými rodinnými příslušníky.

Úterý jsem trávila ve vesele vyzdobených dětských ambulancích a měla jsem možnost vyšetřovat pacienty s kongenitálním glaukomem, retinoblastomy a s různými chromozomálními aberacemi. Před a po operaci strabismu vyšetřují pacienty se strabismem velmi důsledně ortoptické sestry, v případě pooperační diplopie samy předepisují prizmatickou korekci. Ortopticko-pleoptická ambulance funguje jedna každý den. Optikludů je v Německu široká nabídka, letošní hit jsou výrazná pestrobarevná lepítka. První den po operaci strabismu odcházejí pacienti domů. U vrozené neprůchodnosti slzných cest vyčkávají s průplachy do stáří jednoho měsíce věku dítěte, lékař vždy provádí rovnou i sondáž. Do jednoho roku věku proplachují slzné cesty dětí bez celkové anestézie. Děti jsou hospitalizovány a operovány na dětské klinice v jiné budově. Každý pacient (děti i dospělí) absolvuje asi týden před operací konzultaci s anesteziologem, který bude při operaci.

Další den jsem trávila na dětské klinice s paní doktorkou Schwarz. Dopoledne se vyšetřovaly v celkové anestézii děti s různými chromozomálními aberacemi (fundus, NT, skiaskopie,..) a odpoledne pak následovaly operace strabiků. Zbytek dne jsem přihlížela v makulární poradně. Boomem na klinice jsou tak jako u nás Lucentis a Macugen. Hodně rozšířená je na klinice aplikace Avastinu. Jedna injekce přijde pacienta na 200 euro. Fotodynamická terapie je hrazena pojišťovnou.

Čtvrtek byl ve znamení operace katarakty. Asistovala jsem na ambulantím operačním sálku profesoru Rieckovi. Ročně se na klinice odoperuje 3000 katarakt. Ambulantní operativa představuje 60%. Ambulantní sál má dvě předřazené místnosti. V první sedí všichni pacienti čekající ten den na operaci. Ve druhé místnosti u sálku jsou vždy dva pacienti převlečeni do operačního oblečení, všem je zajištěn venózní přístup. Každé operaci je přítomen anesteziolog. Pacienti si typ čočky nevybírají, ten určuje operatér, všechny nitrooční čočky jsou bez doplatku. Anestézie je retrobulbární. Po operaci si kapou pacienti do oka dexamethason s gentamicinem. Kortikoidy v sestupné dávce kapou měsíc od operace. Délka operace je 15 minut, pouzdro vlastní čočky operatér nečistí. Roušky, pokrývky, pláště, vše je na jedno použití.

Můj poslední den na klinice patřil lůžkovým oddělením. Ta jsou zde dvě po třiceti pacientech.

O víkendu jsem měla možnost projít většinu významných míst hlavního města znovu sjednoceného Německa. Berlín leží v jezernaté, nížinaté krajině Braniboska. Je to město kaváren, pestrého nočního života, oblíbené zejména mezi mladými lidmi. Jde o turisticky atraktivní město bohaté na historické památky, obklopené přírodou a jezery. Berlín na mě působil velmi pohodově a nepochybně k tomu přispělo i krásné téměř jarní počasí.

Týden utekl rychle, ale získala jsem zkušenosti k nezaplacení…

MUDr. Linda Sedláková
Oční oddělení nemocnice Kyjov
Email: lindacharvatova@seznam.cz