23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Oficiální Program

Zpráva ze stáže na Oční klinice univerzitní nemocnice Charité v Berlíně.

Úvodem moc děkuji paní doktorce Dohnalové za zprostředkování mojí zahraniční stáže, za starostlivost při jejím vyřizování a za rychlou a příjemnou komunikaci. Děkuji i firmě Pfizer za finanční podporu a bezchybnou organizaci.

V dubnu letošního roku jsem strávil velice příjemný týden na oční klinice univerzitní nemocnice Charité v Berlíně. Charité je největší evropskou nemocnicí a je rozdělena na dvě části - Berlin Mitte a Rudolf Virchow klinika, kde jsem stážoval já. Vedoucím kliniky je prof. Velhagen, jeho zástupcem prof. Rieck, dále je na klinice ještě prof. Pleyer, prof. Rüther a dalších cca 30 lékařů. Od firmy Pfizer jsem obdržel letenku a poukaz na ubytování /velice příjemné/ - bylo zajištěno v hotelu Virchow kliniky přímo v areálu, což jsem nejenom kvůli rannímu vstávání ocenil. Do Berlína jsem přiletěl večer, MHD dorazil k areálu kliniky. Recepce hotelu funguje jen cca do 15 hod, klíče od pokoje jsem si tedy vyzvedl na vrátnici, kde bylo vše připraveno. Pracovní doba na klinice je od 7:30 do 16:00 hodin, v 7:45 začíná sezení, většinou s nějakou přednáškou.

Klinika má lůžkové oddělení se dvěma jednotkami, každá po třiceti lůžcích. Jedno oddělení slouží pacientům s problematikou zadního segmentu, na druhém oddělení leží ostatní pacienti. V přízemí budovy je velké množství ambulancí a každá z nich je špičkově vybavena. Mladší lékaři pracují sami bez sestry. U každého pacienta vyzkouší vizus, změří nitrooční tlak a pacienta vyšetří na štěrbinové lampě. Ten se pak posadí do čekárny a asi ve dvouhodinových intervalech obchází jednotlivé ambulance vedoucí lékaři - Oberarzt a radí svým svěřencům. Denně ošetří celkově asi do 120 pacientů. Operační sály jsou na klinice 4 pro hospitalizované pacienty a 1 pro ambulantní operativu. Ročně se na klinice odoperuje 3000 katarakt. Ambulantní operativa představuje 60 %. Mladí lékaři se učí operovat po atestaci, do té doby jsou především na ambulanci a lůžkovém oddělení a dále připravují pacienty v předsálí - retrobulbární anestezie, zavádění flexil atd. Já jsem trávil celý týden s lékaři, kteří se věnují zadnímu segmentu - na operačním sále - prof. Velgahen, dr. Müller a dr. Porstmann. Pondělí je vyhrazeno intravitreálním injekcím - dnes již prakticky pouze Lucentisu, který nahradil jak Avastin, tak fotodynamickou terapií Visudynem. Pacienti mají Lucentis plně hrazený, platí jen 10 € za administrativní úkony. PPV se provádí 3x týdně + akutní výkony, vždy bylo minimálně 6 operací, převážně v celk. anestezii. Operační postupy se prakticky neliší od zavedených standardů. FAG provádějí dva technici, flexilu zavádí lékař, stejně tak pak aplikuje i kontrastní látku. Před výkonem antihistaminikum nepodávají. Líbila se mi dokumentace - i když psaná především ručně - listy formátu A4 se zakládají do složek, v těch jsou přehledně oddělena vyšetření, přístrojová vyšetření - OCT, UZV, laboratoř, propouštěcí zprávy, operační protokoly atd.

Nejlevnější lístek MHD stojí 1,5 € /je asi na 4 stanice bez přestupu/, použitelnější byl kupón za 2,1 €, se kterým se dalo cestovat 90 min včetně přestupů. Ceny základních potravin byly cca podobně těm našim, často i levnější, takže si nemusíte vozit velké zásoby :o)

Další podrobnosti naleznete v krásné zprávě paní doktorky Sedlákové, která na této klinice trávila týden v loňském roce a které děkuji za užitečné informace.

Miroslav Veith
Oční klinika FNKV Praha

mveith@email.cz