23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte na csmo@email.cz

Registrace

Zpráva ze zahraniční odborné stáže - Oční klinika, Helsinki, Finsko, 9.-15.3.2008

V úvodu bych ráda poděkovala paní doktorce Dohnalové a firmě Pfizer za možnost zúčastnit se zahraniční stáže, za zprostředkování a starostlivost při jejím vyřizování. Tímto i děkuji firmě Pfizer za finanční podporu a perfektní organizaci.

Do Helsinek-Vantaa jsem dorazila o den dříve (neděle) a první věc, která mě zaujala bylo, že jsme přistávali v hustém jehličnatém lese na poměrně malém (dalo by se říci až rodinném) letišti. Ve Finsku je život v těsném spojení s přírodou znát na každém kroku. Samotné Helsinki jsou prakticky jeden krásně udržovaný park, kde prakticky navazuje jeden park na na druhý, což jsem zjistila během celého pobytu, kdy po pracovní době jsem se zde procházela a relaxovala. Ubytovaná jsem byla v hotelu Olympicus a pěší cestou jsem byla na klinice asi za 20 minut. Lidé jsou zde velice zdvořilí, což jsem poznala hned v pondělí ráno, kdy mě velice vřele přivítala paní sekretářka spolu s panem profesorem Kivelä. Pan profesor mne provedl budovou oční kliniky. Je stále stejně koncipována v 7 - mi patrech, jako když zde strávila pracovní týden na stáži paní doktorka Tihelková před 2 lety. Další podrobnosti naleznete v krásné zprávě paní doktorky Tihelkové a tímto jí děkuji za užitečné informace.

Na klinice pracuje přibližně 15 rezidentů ( + 2 zahraniční stážisté s EBO grantem) a 42 specialistů, většina z nich pracuje na zkrácený úvazek a z finančních důvodů pracují i na soukromích klinikách. Pracovní doba je od 8 do 16hodin s hodinovou přestávkou na oběd. Pohotovost drží jen rezidenti, specialisté jsou na telefonu a v případě nutnosti se musí dostavit do hodiny na kliniku.

Pondělní den jsem strávila s panem profesorem Kivelä, jež je specialistou na oční nádory a hned v dopoledních hodinách jsem mu mohla asistovat u implantace radioaktivní destičky s rutheniem na skléru u pacienta s nitroočním nádorem. S touto metodou mají velmi dobré zkušenosti a díky ní významně poklesl počet enukleací. Pan profesor mě pozval na oběd v přísálí, kde je občerstvení pro všechny sálové pracovníky. Odpoledne jsem s panem profesorem byla v jeho poradně pro oční nádory. Všeobecně v každé ambulanci se lékař přivítá a loučí s pacientem podáním ruky, lékař si sám vyšetří visus, nitrooční tlak měří aplanačně. Na vyšetření refrakce nepoužívají autorefraktometry, ale pacienty skiaskopují. Nález pak nadiktují na diktafon. Pacientům se dle slov pana profesora všichni lékaři věnují minimálně půl až třičtvrtě hodiny. Za celé odpoledne vyšetřil asi 10 pacientů a pracovní doba pro nás končila kolem šesté hodiny.

Úterý a čtvrtek jsem byla prakticky pouze a jenom na operačních sálech – glaukomatolog pan doktor Mika Haarju a vitreoretinální chirurg pan doktor Ilka Ikonen . Zaujali mne operace katarakty s preferencí sklerálního řezu a operace glaukomu, kde nejvíce provádějí standardní trabekulektomii, dále hlubokou sklerektomii s kolagenovými drenážními implantáty. Pacient se na sál zásadně nepřevléká a i za topickou anestezii je zodpovědný anesteziolog. Často pacientovi operují obě oči s kataraktou při jednom sezení. Operují asi 1000 katarakt ročně, většinou ambulantně. Čekací doba na operaci je až 1 roku. Rozlišují tzv. private and public patients.

Ve středu jsem se seznámila s velice příjemnou a vzdělanou paní doktorkou Summanen, specialistkou na zadní segment. Spolu s oběma zahraničními stážisty jsem viděli běžný chod retinální ambulance. Paní doktorka si sama provádí kromě základních vyšetření i další doprovodné vyšetření např. OCT. Používá nový Pascal fotokoagulátor u diabetiků a třeba u uzávěrů sítnicových cév.

Poslední den jsem strávila v pedo-strabologické poradně s doktorkou Annou Majander. Nejprve je pacient vyšetřen ortoptistou, což trvá asi 1 hodinu, kdy je určen ortoptický a pleoptický status, jsou nazkoušena prismata. Následně poté se dostane pacient k lékaři. Den byl rozdělen na dvě části. Nejprve jsme spolu s paní doktorkou vyšetřili 5 dětských pacientů a poté jsem asistovala na zákrokovém sále při sondáži +průplachu slzných cest, excizí veruk a exkochleací chalasií.

Na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat paní doktorce Dohnalové a firmě Pfizer za možnost získat nové informace a zkušenosti ze zahraniční oční kliniky ve Finsku.

MUDr. Andrea Slavíková
Oční klinika FNHK

andreaslavikova@seznam.cz