Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

Postrehy zo stáže - St. Erik’s Eye Hospital, Stockholm, Sweden , 3.–7.3.2008

Veľmi pekne by som chcela poďakovať pani doktorke Pavle Dohnalovej a firme Pfizer za možnosť zúčastniť sa zaujímavej stáže v St, Erik‘s Eye Hospital v Stockholme. Ďakujem za bezproblémový priebeh stáže a výbornú organizáciu.

St. Erik‘s Eye Hospital je svojím zameraním unikátnou nemocnicou nielen vo Švédsku, ale i v Európe. Celá nemocnica sa špecializuje výlučne na oftalmologickú starostlivosť o pacienta. Pozostáva z pohotovosti a 5 kliník:

  1. Klinika predného segmentu (kataraktová, korneálna, glaukomová a refrakčná chirurgia, ochorenia rohovky)
  2. Klinika zadného segmentu a onkológie (vitreoretinálna chirurgia, diabetes, ochorenia makuly, onkológia, melanóm, retinoblastóm)
  3. Klinika všeobecnej oftalmológie (glaukom, okuloplastika, neurofotalmológia, konzultácie pre iné nemocnice)
  4. Detská a strabologická klinika (poruchy motility bulbu u detí i dospelých, kongenitálna katarakta, vrodené vady, aplikácia kontaktných šošoviek)
  5. Klinika všeobecnej oftalmológie na Karolinska University Hospital (glaukom, diabetes, kataraktová chirurgia, konzultácie, transplantačné centrum)

V spolupráci s Karolinska Institut je Nemocnica sv. Erika zapojená tiež do oftalmologického výskumu, výučby a vzdelávania. Ďalšie informácie o St. Erik‘s Eye Hospital je možné nájsť na stránke:www.sankterik.se

V priebehu stáže som bola zverená do starostlivosti pána doktora Talala Aliho, ktorý pracuje na Klinike predného segmentu a zaoberá sa predovšetkým kataraktovou a glaukomovou chirurgiou. Sprevádzala som ho na operačnom sále, v jeho ambulancii a na lôžkovom oddelení. Okrem toho som mala možnosť vzhliadnuť i vitreoretinálne operácie a operácie na slzných cestách. Navštívila som tiež diabetologickú ambulanciu.

Celý týždeň sa niesol v príjemnej atmosfére. Lekári i ostatný zdravotnícky personál boli ku mne veľmi milí. Všetci rozprávali výborne po anglicky. V ambulanciách som bola pacientom pred vyšetrením vždy predstavená a podali sme si ruky. Boli tiež veľmi milí, po anglicky väčšinou nerozprávali. Zaujalo ma, že lekári venovali veľa času diskusii s pacientom o danom probléme a pacienti sa aktívne zapájali. Všetky pomocné očné vyšetrenia má lekár väčšinou vopred pripravené od sestier, niektorí si však sami vyšetrujú vízus alebo merajú AT (kónus aplanačného tonometru sa vymieňa za nový pre každého pacienta). Pacienti vypĺňajú pred vyšetrením dotazník o zrakových funkciách, ktorého výsledkom je určité skóre. Tento dotazník je uniformný v celom Švédsku. K zápisu nálezu môže lekár využiť i diktafón (správu potom prepíše iná osoba). Pacient písomnú správu o očnom náleze do rúk nedostáva. Všetko sa archivuje v počítači a v prípade potreby je po zažiadaní správa odoslaná emailom inému odborníkovi. Štrbinové lampy v ambulanciách väčšinou vlastnia i „príkuk“, čo je veľmi prínosné pre výučbu. Veľmi sa mi páčilo, že sa lekári snažia vyriešiť pacientov problém komplexne v priebehu jedného dňa, ak je to možné. Napr. u pacienta so sekundárnym glaukomom bola zahájená lokálna i celkové antiglaukomová terapia a ak v priebehu dňa nedošlo k zníženiu vnútroočného tlaku, vyšetrujúci lekár si sám s pacientom „odbehol“ urobiť mu YAG iridotómiu. Alebo u pacientov v diabetologickej ambulancii boli automaticky k dispozícii fotografia fundu, fluorescenčná angiografia a OCT vyšetrenie (vykonané školeným stredným zdravotníckym personálom). Lekár vyšetril pacienta biomikroskopicky (priama oftalmoskopia je vo Švédsku obsolentná), v prípade potreby urobil i gonioskopiu, všetko prediskutoval s pacientom a ak bolo treba ošetril laserom.

Oftalmologická špecializácia trvá vo Švédsku 5 rokov. V St. Erik’s Eye Hospital začína rezident (absolvent medicíny) svoju špecializačnú prax na Klinike všeobecnej oftalmológie. Potom cirkuluje po rôznych oddeleniach v trojmesačných intervaloch. Prvý týždeň v danom cykle pracuje vždy pod dohľadom. Zvyšok obdobia pracuje sám, ale ošetruje menej pacientov a má možnosť konzultovať čokoľvek, s čím si nie je istý. Jeden týždeň v mesiaci musia rezidenti pracovať na pohotovosti. Jeden deň v týždni asistujú na operačnom sále. Jeden deň sa môžu venovať výskumu, ak majú záujem. Ostatné dni väčšinou pracujú na ambulancii. Špecializačná skúška nie je povinná. Ak ju lekár absolvuje, zvýši sa mu platové ohodnotenie.

Pracovná doba je v St. Erik's Eye Hospital od 8.00 do 16.30 hod. Operovať sa začína o 8.30 hod. Pohotovosť je k dispozícii od 7.00 do 16.00. Potom sú ošetrené len naozaj akútne prípady - v nemocnici je v tom čase len jeden lekár. Na lôžkovom oddelení (v celej nemocnici) je k dispozícii len do 15 lôžok. Z pôvodných vyše sto lôžok bol dosiahnutý súčasný počet lôžok vďaka jednodňovej chirurgii. Hospitalizovaní sú pacienti po očných úrazoch, pacienti so závažnými očnými zápalmi a pacienti po operácii amócie sietnice.

Kataraktová chirurgia je v St. Erik’s Eye Hospital jednodňová. Pacient je vyšetrený 4-8 týždňov pred operáciou, väčšinou rezidentom. Biometriu a keratometriu robí sestra, výsledky sa skenujú do počítača. Taktiež všetky vyšetrenia od iných odborníkov sa skenujú do počítača a výsledky sa nemusia ručne prepisovať. Pacienta sa tiež vopred pýtajú na potrebu (psycho) premedikácie. K operácii prichádza pacient v civile, v prezuvkách a so zarúškovanou hlavou. Na operačnom sále sa nachádza počítač, kde si operatér pred operáciou prezerá pacientov nález, keratometriu a biometriu. Operatér si určí dioptrickú silu IOL a sám si zo skladu IOL prinesie. V 98 % sa používa AcrySof Natural IOL, v malom množstve sa používajú multifokálna Restor IOL a asférická IQ IOL. Operácia prebieha v lokálnej - topickej a intrakamerálnej anestézii. Operačné stolčeky s inštrumentami sú všetky prichystané vopred (ráno) a majú niekoľkohodinovú expiračnú dobu. Počas operácie je na sále okrem pacienta, operatéra a inštrumentárky jedna „nesterilná“ sestra, ktorá obsluhuje pacienta a vkladá do počítača všetky údaje o operácii. K dispozícii je tiež čítačka čiarkového kódu, pomocou ktorej sa načítavajú všetky informácie o implantovanej IOL. Operačný mikroskop má 2 „príkuky“, jeden používa inštrumetárka, jeden zaúčajúci sa rezident alebo observujúci lekár. Operácia sa dá tiež pozorovať na obrazovke. Predoperačná antibiotická profylaxia sa nepoužíva, pacient sa len rozkvapká (cyklopentolát, fenylefrin). V závere operácie sa aplikuje Cefuroxim do prednej komory a poopreačne si pacient aplikuje len kvapky so steroidom: 1. týždeň 3x denne, 2. týždeň 2x denne a 3. týždeň 1x denne. Podľa potreby dostáva tabletku acetazolamidu na zníženie vnútroočného tlaku. Prvá kontrola je po 1-2 týždňoch – opäť väčšinou u rezidenta. Problém s pooperačnou endoftalmitídou nebýva.

Zo vzhliadnutých operácií ma zaujali najmä operácie subluxovaných IOL so sklerálnou fixáciou novej IOL. Veľmi elegantná bola dacryocystorhinostómia prevedená v lokálnej anestézii. Pri PPV používali operatéri 25 gage ako i 20 gage vitrektómiu. S výhodou používali pri PPV subtenonskú anestéziu, a to i v prípade, že PPV prebiehala v celkovej anestézii. Výsledkom je lepšia rekonvalescencia a oveľa menšia bolestivosť v pooperačnom období u pacientov.

Úžasná bola i denná miestnosť pre operatérov, kde bolo ráno vždy čerstvé pečivo, sladké i slané, maslo, syry, ovocie, teplé nápoje. Raz za týždeň boli k dispozícii doslova švédske stoly. Samozrejme pre všetkých zamestnancov zadarmo. Dole v prízemí bol bufet pre lekárov i pacientov a dalo sa tam výborne naobedovať. Ešte by som rada spomenula moje ubytovanie. Bola to veľmi útulná a priestranná izba v prízemí nemocnice, čo bolo veľmi výhodné kvôli rannému vstávaniu. V izbe bola chladnička, mikrovlnka, varič, kávovar, televízor...

Stockholm je krásne mesto. Určite sa oplatí nájsť si trochu času na prechádzku v starobilom centre - Gamla Stan, alebo navštíviť úchvatné Vasa museum, či Junibacken (múzeum rozprávok Astrid Lindgrenovej)...

MUDr. Natália Beszédešová

Email:natalia.beszedesova@gmail.com