23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Oficiální Program

Postrehy zo stáže Queen's Medical Center Nottingham, UK

V čase od 15.6. – 19.6.2009 som absolvovala stáž na Očnej klinike Queen ´s Medical Center (QMC) v meste Nottingham vo Veľkej Británii.

Nottingham je veľmi príjemné univerzitné mesto s 2 univerzitami :Trent university a University of Nottigham , s vlastnou históriou Robina Hooda a Nottighamského šerifa.

Môj príchod (aj napriek nedeli) do Nottighamu bol bezproblémový , ubytovanie bolo zaistené hneď v areáli nemocnice .

Prvý deň mojej stáže začal v pondelok stretnutím s veľmi príjemnou dámou , Alison , s ktorou som absolvovala všetky potrebné oficiality a počas celého pobytu som sa na ňu mohla s čímkoľvek obrátiť. QMC je rozľahlý komplex ,ktorý je rozdelený na 4 bloky - podľa svetových strán a každý blok vo vnútri je odlíšený aj farebne. Súčasťou nemocnice je aj lekárska fakulta. Očná klinika sa nachádza vo východnom bloku ( East block ) súčasne s ORL klinikou.

Celú stáž som absolvovala v tíme profesora Vernona, ktorý sa venuje problematike glaukomu, diabetickej retinopatii a kataraktovej chirurgii. Jeho tým pozostáva z niekoľkých optometristov a niekoľkých mladších kolegov v príprave na špecializáciu. V UK trvá špecializačná príprava zhruba 7 rokov a každý z rezidentov musí do získania špecializácie zvládnuť operáciu katarakty. Profesor Vernon vždy trpezlivo a kedykoľvek odpovedal na dotazy či konzultácie nielen lekárov, ale aj optometristov, aj napriek tomu ,že sa medzitým sám venoval vlastným pacientom. Pracovná doba začína v 9.00 hod. a končí cca v 17-18.00 hod.

V UK býva vačšinou prvý kontakt pacienta s optikom a pokiaľ zistí nejaký problém ,odosiela pacienta k oftalmológovi alebo je to praktický lekár, ktorý zašle oftalmológovi list ,v ktorom popíše pacientove problémy. Pacienti nehradia žiadne vyšetrenie (mám na mysli HRT, OCT) a takisto anti VEGF terapia je zdarma (včetně aplikácie Avastinu u VPMD ). Všetky prístroje (HRT,OCT, FAG) obsluhujú technici s príslušným vzdelaním. S písaním správ sa nezdržiavajú, každý lekár využíva diktafón.

Každý deň svojej stáže som absolvovala na inej ambulancii. S prof.Vernonom na glaukomovej ambulancii, diabetickej ambulancii, 1 deň na operačnom sále, rohovkovej ambulancii a v makulárnej ambulancii. Diagnostické a terapeutické postupy se nijako nelíšia.

Každý piatok poobede sa koná seminár, ktorého som sa posledný deň zúčastnila. Na týchto seminároch vždy 3 lekári prezentujú zaujímavé kazuistiky pre svojich kolegov.

Aj napriek tomu, že týždeň rýchlo ubehol ,stáž bola pre mňa neoceniteľnou skúsenosťou a zároveň získaním nových poznatkov i zážitkov.

Záverom by som chcela veľmi pekne poďakovať MUDr. Pavle Dohnalovej a samozrejme firme Pfizer za bezchybnú organizáciu a finančnú podporu.

Ivana Macejová

Očná klinika Gemini a.s.