Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

Nottingham – zahraniční stáž 21.- 27.3.2010.

Vláčil Ondřej

Oční klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Dne 21.-27. března 2010 jsem díky ČSMO a společnosti Pfizer absolvoval zahraniční stáž na očním oddělení Queen’s Medical Centre - Univerzitní nemocnice Nottingham ve Velké Británii. Po vřelém uvítání jsem obdržel svůj týdenní rozvrh, který byl opravdu velmi pestrý. Poznal jsem chod tamní všeobecné ambulance či mnoha odborných poraden, zavítal také na sál a pozoroval chirurgické umění našich zahraničních kolegů, především v oblasti předního segmentu. Dostalo se mi tak zajímavého srovnání, dozvěděl jsem se mnoho nového a vyzkoušel si dívat se na problematiku oftalmologie tak trochu jinak, „po anglicku“. Ve volném čase jsem měl možnost obdivovat krásy tohoto malebného univerzitního města a zdokonalovat své jazykové dovednosti.

Tato stáž byla velmi přínosnou a cennou zkušeností a jsem velmi rád, že mi ČSMO a společnost Pfizer umožnila její absolvování.