Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události