23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte na csmo@email.cz

Registrace

Stáž v  St. Erik’s Eye Hospital, Stockholm, Švédsko, 23. – 27.4. 2012

Nejprve bych chtěla touto cestou moc poděkovat paní doktorce Pavle Dohnalové a firmě Pfizer, že mi umožnily se zúčastnit této zajímavé stáže.

St. Erik‘s Eye Hospital je nemocnice zaměřená pouze na oftalmologii. Já jsem strávila týden na oddělení Medical Retina.

Velmi jsem byla překvapená dobrou organizací stáže. Ubytovaná jsem byla přímo v nemocnici, což mi ušetřilo mnoho času. Na můj pobyt dohlížela dr. Helle Kalm. Byla velmi milá a ochotná, sestavila mi rozvrh na celý týden stáže. Všichni doktoři byli příjemní, uměli výborně anglicky a věnovali mi svůj čas.

Týden jsem trávila na různých ambulancích, také jsem se byla podívat na operačním sále na intravitreální aplikace. V rámci stáže jsem se zúčastnila i dvou vzdělávacích seminářů a jen kvůli mně celý seminář probíhal v angličtině.

 Co se týče diagnostických i terapeutických metod je rozsah velmi podobný jako u nás v ČR.  Jiná je organizace práce na ambulanci. Stanovení  zrakové ostrosti, změření nitroočního tlaku, provedení OCT či FA provádí školená sestra, lékař má všechna tato data dostupná v počítači. Běžnou součástí vyšetření je provedení barevné fotografie a red free fota. Lékařskou zprávu lékař diktuje do diktafonu, ta je potom přepsána dokumentátorkou a odeslána praktickému lékaři. Důležitou součástí  návštěvy pacienta je pohovor s pacientem, důkladné vysvětlení problému, možností léčby a terapie. Průměrný počet ošetřených pacientů jedním lékařem byl 10 dopoledne a 10 odpoledne. Pacienti přichází na konkrétní čas a netvoří se fronty. Každý lékař má jeden den na administrativní práci. Pracovní doba je od 8 do 16.30 hod.

Velmi příjemně mě překvapil i systematický přístup ve vzdělávaní mladých lékařů. Každý týden na klinice probíhal edukační seminář, dále seminář s diskuzí nad složitými pacienty a seminář s hodnocením flourescenčních angiografií. V pravidelných intervalech absolvuje mladý lékař odborný pohovor se svým nadřízeným zkušeným lékařem.

Hezkým překvapením byla i podpora od zaměstnavatele lékařům stran občerstvení. Všude byla k dispozici zdarma káva nebo čaj. Volně bylo k dispozici i ovoce. Dalším milým zjištěním bylo, že všude se důsledně třídí odpad.

Nemocnice byla vzdálena 15 minut chůze od centra, a tak jsem měla možnost poznat Stockholm. Je to moc pěkné město postavené na vodě. Nejkrásnější bylo historické centrum a ostrov s muzei.

 

Ještě jednou bych chtěla poděkovat paní doktorce Dohnalové a firmě Pfizer za možnost absolvovat tuto stáž. Získané vědomosti a poznatky určitě využiji v klinické praxi.

Veronika Matušková, Oční klinika FN Brno

 v.matuskova@email.cz