Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

3.setkání mladých oftalmologů

30.5. - 1.6.2003 Darovanský dvůr

Česká společnost mladých oftalmologů pořádala ve dnech 30.5. až 1.6. 2003 již 3.setkání, tentokrát v Darové v okr. Rokycany. Velmi pěkný hotel Darovanský dvůr se nachází v malebné krajině nad údolím řeky Berounky, které bylo vyhlášeno v roce 1996 přírodním parkem. Hotel je součástí historické zemědělské usedlosti z 18. století a na ploše 100 ha pozemků se mimo jiné rozkládá vyhledávané golfové hřiště, je zde stáj jezdeckých koní, krytý venkovní bazén a dalších vybavení.

Program setkání byl již tradičně rozdělen na odbornou, sportovní i společenskou část. V pátek odpoledne byl zahájen odborný program, jehož hlavními hosty byla doc. MUDr. Š. Pitrová, CSc., která se ve svém sdělení věnovala problematice suchého oka a dále MUDr. Z. Hlinomazová, PhD. s přednáškou o bakteriálních keratitidách. Následovaly kazuistiky o pemfigoidu a atopické keratokonjunktivitidě MUDr. J. Chvojkové a MUDr. J. Borovanské. Příjemný letní večer jsme strávili na terase hotelu, kde jsme si pochutnali na grilovaných specialitách z místní černé kuchyně.

Sobotní odborné dopoledne zahájila as. MUDr. Z. Dubská, CSc. komplexním pohledem na problematiku věkem podmíněné makulopatie a možnosti její léčby. Výsledky vědecké práce týkající se glykooxidačních reakcí v čočkách přednesla MUDr. A. Moravová. S praktickým využitím MRI v oftalmologické praxi a bohatou fotodokumentací seznámila účastníky MUDr. T. Brdlíková. V dalším sdělení MUDr. F. Beránek pohovořil o současných možnostech speciálních optických pomůcek, které i názorně předvedl. Odborný program doplnili i aktuální přednášky zástupců jednotlivých sponzorujících firem (Pfizer, Bausch&Lomb a Askin&CO.). Po přestávce následoval blok věnovaný reportážím ze zahraničních stáží mladých oftalmologů, které proběhly v loňském a letošním roce. Jednotliví stážisté se slovem i pěknou fotodokumentací podělili o své zážitky, zkušenosti a nové poznatky získané na předních evropských pracovištích.

Po vydatném obědě přišla na řadu velmi očekávaná sportovní část akce - teoretická i praktická výuka golfu pod vedením profesionálního trenéra. Všichni se nadšeně chopili náčiní a horlivě se vrhli do nácviku správných golfových úderů. Nadání i poctivost tréninku se pak projevila během závěrečné napínavé soutěže dvojic. Její výsledky byly slavnostně vyhlášeny spolu s udílením diplomů a cen během společného večera, který tentokrát kromě opět výborného občerstvení zpříjemnila i country kapela. Někteří účastníci dokonce o přestávce hudebníky vystřídali s vlastním vystoupením. Tančilo se až do pozdních nočních hodin.

Nedělní program byl již individuální, počasí bylo příznivé, a tak mnozí vyrazili do přírody ať už pěšky či na kolech. Nezbývá než se těšit na příští setkání ČSMO 4.-6. června 2004, kde se toto setkání uskuteční je i na Vás (posílejte návrhy)!

MUDr. Jitka Borovanská, MUDr. Pavla Dohnalová
e-mail: csmo@centrum.cz

Organizátorky děkují firmám Pfizer, Bausch&Lomb a Askin&CO. a jejich jednotlivým odborným zástupcům za spolupráci a sponzorování akce.