Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

5. setkání mladých oftalmologů

3. - 5. června 2005  Třeboň - Hotel Zlatá hvězda Třeboň

Jubilejní již 5. setkání mladých oftalmologů se konalo přímo v srdci malebného jihočeského kraje rybníků - v Třeboni. Vybrali jsme nově zrekonstruovaný hotel Zlatá hvězda, který se nachází přímo na historickém náměstí v centru města a je vyhledáván i řadou slavných osobností a především sportovců, kteří pravidelně přijíždějí do Třeboně využít zdejších vyhlášených lázeňských služeb.
Setkání bylo zahájeno v pátek odpoledne první částí odborného programu zaměřeného převážně na problematiku glaukomu. Hlavním a velice váženým hostem byl prof. Kraus, který na základě svých mnohaletých odborných zkušeností shrnul vývoj diagnostiky a léčby nejen u glaukomu a řadou krásných autentických fotografií nám připomněl některé důležité okamžiky a osobnosti historie české oftalmologie. Dále v pátečním programu vystoupil dr. Šebesta, který nás podrobně seznámil s problematikou pigmentového glaukomu a také s možnostmi využití Leksellova gama nože v léčbě glaukomu.
Po společné večeři jsme přešli na nádvoří státního zámku Třeboň, kde nás fanfárami a proslovem uvítal místní divadelní soubor, který nám následně zpestřil večerní prohlídku zámeckých interiérů svým pásmem historických scén s názvem „Ohlédnutí za Jakubem Krčínem“. Dozvěděli jsme se takto řadu zajímavostí o historii zámku, o budování zdejší proslulé soustavy rybníků, ale také o milostných pletkách pánů z Rožmberka. Tyto divadelní scény v zámeckých sálech a pokojích osvětlených jen stylovými svícemi a loučemi i naši průvodci – Petr Vok z Rožmberka a Zuzana Vojířová v dobových kostýmech vytvořili dokonalou iluzi atmosféry 16. století. Po skončení prohlídky nám příjemný, již téměř letní večer na nádvoří zpestřili divadelníci ukázkami různých dobových tanců a dalších zajímavých dovedností středověkých kejklířů. 
Úvodním tématem sobotní části odborného programu byly změny v systému postgraduálního vzdělávání v oftalmologii. S touto problematikou nás seznámili naši hlavní hosté – prof. Rozsíval a doc. Jirásková. Následovala celá řada velmi zajímavých sdělení přednesených převážně kolegy z řad mladých oftalmologů (viz odborný program). Nechyběl ani tradiční blok reportáží ze zahraničních stáží. Svým vystoupením velmi zaujal dr. Janek, který během své stáže v Sheffieldu získal řadu informací o britském systému postgraduálního vzdělávání a vyvolal tak na toto téma bouřlivou diskusi. Novinkou letošního programu byl odborný kvíz, který připravila dr. Kotenová. Odměnou nejlepším byly hodnotné odborné publikace. 
Hlavní náplní sobotního odpoledne, na které jsme se všichni velmi těšili, měla být cyklistická vyjížďka zdejší nádhernou krajinou. Bohužel, počasí nám opět příliš nepřálo, takže z náhradního programu si účastníci mohli vybrat např. prohlídku třeboňského pivovaru Regent s ochutnávkou místních produktů, návštěvu zámeckého muzea nebo zvolit třeba relaxaci v nově vybudovaném hotelovém wellness centru v asijském stylu. 
Sobotní večer s hudbou, tancem a stylovým rautem nejen z místních rybích specialit a také s bowlingovým turnajem byl příjemným zakončením našeho třeboňského setkání. 
Nálada byla opravdu skvělá a již nyní se těšíme na příští ročník.

za organizační výbor: 
MUDr. Pavla Dohnalová 
e-mail: csmo@centrum.cz

Děkujeme generálnímu partnerovi ČSMO – firmě Pfizer i zástupcům ostatních firem Askin&CO, Erilens, Chauvin a Ursapharm za spolupráci a sponzorování akce.