6. setkání mladých oftalmologů 22.-24. září 2006 v Harrachově

6. setkání mladých oftalmologů se tentokrát konalo v horském středisku západní části Krkonoš – v Harrachově. Akce probíhala v příjemném hotelu Harrachovka , který byl zcela zaplněn množstvím účastníků.

Odborný program byl zahájen v pátek odpoledne v konferenčním sálu hotelu. As. MUDr. P. Výborný, Csc. shrnul novinky v diagnostice a léčbě glaukomu a tak jako letos přislíbil pro příští rok zdarma účast na 5. sjezdu zájemců o zobrazovací techniky všem mladým kolegům, kteří se zúčastní pravidelného setkání mladých oftalmologů. Doc. MUDr. D. Baráková, CSc. přednesla bohatě dokumentovanou přednášku týkající se diagnózy a léčby nitroočních nádorů. Zajímavou kasuistiku spontánní resorpce choroideálního tumoru sdělila MUDr. V. Kotenová a odborný blok zakončil MUDr. Š. Rusňák tématem poúrazového odchlípení sítnice. Na páteční večer byla připravena prohlídka Harrachovské sklárny - druhé nejstarší sklárny v Čechách včetně ukázek broušení skla a prohlídky sklářského muzea. Celý areál sousedí s místním pivovarem, kde byla podávána večeře a kde mnozí účastníci ochutnali kvasnicové pivo, aby ho pak kolektivně metabolizovali tancem na parketě až do pozdních hodin.

Sobotní dopoledne bylo zahájeno vyhodnocením malého testu a předáním cen odborných učebnic firmou MSD. Odborný program zahájil Doc. MUDr. T. Sosna, CSc. přednáškou o mikrovýživě očí a zmínil se i o nejnovějším projektu nově otevřeného Pražského centra virtuální oftalmochirurgie. MUDr. P. Němec zaujal neobvykle pojatou přednáškou o soužití sklivce a sítnice s množstvím videodokumentace. Doc. Baráková pak ukončila první sekci souhrnným sdělením o ultrazvukové diagnostice nitroočních onemocnění. Po přestávce s občerstvením patřila další odborná sekce příspěvkům z řad mladých oftalmologů. MUDr. E. Tihelková shrnula problematiku FAG sítnice. Zajímavá byla kasuistika hlubokých drúz papily u jednovaječných dvojčat autorek MUDr. M. Ludwigové a MUDr. A. Slavíkové. Případu bilaterální uveitidy a Behcetovu syndromu se ve svém sdělení věnovaly autorky MUDr. H. Hronková a MUDr. T. Krejzková. Kasuistiku na téma embolizace v orofaciální oblasti přednesla MUDr. V Kramplová. Milým zakončením sekce byly reportáže ze stáží mladých oftalmologů s upřímnými postřehy z jednotlivých pracovišť. Po společném obědě podávaném v místní hotelové restauraci vyrazila část účastníků na letní bobovou dráhu, náruživí cyklisté využili půjčovny horských kol a turisté vyjeli lanovkou na Čertovu horu.Všichni se pak společně sešli na večírku s rautem a hudbou pořádaném na terase a v restauraci hotelu.

Letošní setkání bylo opravdu ve znamení babího léta, a tak mnozí účastníci využili nádherného slunečného počasí i v neděli.

Děkujeme hlavnímu partnerovi – společnosti Pfizer, dále firmám MSD, Zeiss, Neomed, Askin, Bausch&Lomb, Oculus, Santen-Oy a Erilens za podporu našeho sjezdu.

Za perfektní organizaci děkujeme MUDr. Pavle Dohnalové, která celou akci moderovala a už nyní se těšíme na 7. setkání mladých oftalmologů, které se bude konat příští rok ve vinařské oblasti Valtic.

MUDr. Jitka Tomášová Borovanská

Kontakt

Česká společnost mladých oftalmologů
Sokolovská 2362, 39003 Tábor