Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

6. setkání mladých oftalmologů 22.-24. září 2006 v Harrachově

6. setkání mladých oftalmologů se tentokrát konalo v horském středisku západní části Krkonoš – v Harrachově. Akce probíhala v příjemném hotelu Harrachovka , který byl zcela zaplněn množstvím účastníků.

Odborný program byl zahájen v pátek odpoledne v konferenčním sálu hotelu. As. MUDr. P. Výborný, Csc. shrnul novinky v diagnostice a léčbě glaukomu a tak jako letos přislíbil pro příští rok zdarma účast na 5. sjezdu zájemců o zobrazovací techniky všem mladým kolegům, kteří se zúčastní pravidelného setkání mladých oftalmologů. Doc. MUDr. D. Baráková, CSc. přednesla bohatě dokumentovanou přednášku týkající se diagnózy a léčby nitroočních nádorů. Zajímavou kasuistiku spontánní resorpce choroideálního tumoru sdělila MUDr. V. Kotenová a odborný blok zakončil MUDr. Š. Rusňák tématem poúrazového odchlípení sítnice. Na páteční večer byla připravena prohlídka Harrachovské sklárny - druhé nejstarší sklárny v Čechách včetně ukázek broušení skla a prohlídky sklářského muzea. Celý areál sousedí s místním pivovarem, kde byla podávána večeře a kde mnozí účastníci ochutnali kvasnicové pivo, aby ho pak kolektivně metabolizovali tancem na parketě až do pozdních hodin.

Sobotní dopoledne bylo zahájeno vyhodnocením malého testu a předáním cen odborných učebnic firmou MSD. Odborný program zahájil Doc. MUDr. T. Sosna, CSc. přednáškou o mikrovýživě očí a zmínil se i o nejnovějším projektu nově otevřeného Pražského centra virtuální oftalmochirurgie. MUDr. P. Němec zaujal neobvykle pojatou přednáškou o soužití sklivce a sítnice s množstvím videodokumentace. Doc. Baráková pak ukončila první sekci souhrnným sdělením o ultrazvukové diagnostice nitroočních onemocnění. Po přestávce s občerstvením patřila další odborná sekce příspěvkům z řad mladých oftalmologů. MUDr. E. Tihelková shrnula problematiku FAG sítnice. Zajímavá byla kasuistika hlubokých drúz papily u jednovaječných dvojčat autorek MUDr. M. Ludwigové a MUDr. A. Slavíkové. Případu bilaterální uveitidy a Behcetovu syndromu se ve svém sdělení věnovaly autorky MUDr. H. Hronková a MUDr. T. Krejzková. Kasuistiku na téma embolizace v orofaciální oblasti přednesla MUDr. V Kramplová. Milým zakončením sekce byly reportáže ze stáží mladých oftalmologů s upřímnými postřehy z jednotlivých pracovišť. Po společném obědě podávaném v místní hotelové restauraci vyrazila část účastníků na letní bobovou dráhu, náruživí cyklisté využili půjčovny horských kol a turisté vyjeli lanovkou na Čertovu horu.Všichni se pak společně sešli na večírku s rautem a hudbou pořádaném na terase a v restauraci hotelu.

Letošní setkání bylo opravdu ve znamení babího léta, a tak mnozí účastníci využili nádherného slunečného počasí i v neděli.

Děkujeme hlavnímu partnerovi – společnosti Pfizer, dále firmám MSD, Zeiss, Neomed, Askin, Bausch&Lomb, Oculus, Santen-Oy a Erilens za podporu našeho sjezdu.

Za perfektní organizaci děkujeme MUDr. Pavle Dohnalové, která celou akci moderovala a už nyní se těšíme na 7. setkání mladých oftalmologů, které se bude konat příští rok ve vinařské oblasti Valtic.

MUDr. Jitka Tomášová Borovanská