23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Oficiální Program

9. setkání mladých oftalmologů (29.-30.května 2009, hotel Panorama, Blansko)

9. setkání mladých oftalmologů se uskutečnilo v hotelu Panorama, který nabízel kromě velmi dobrého kongresového zázemí a komfortního ubytování opravdu krásný panoramatický výhled do zalesněné kopcovité krajiny v okolí Blanska. Ze všech koutů naší republiky přijelo více než 100 mladých očních lékařů spolu s přednášejícími hosty i zástupci sponzorujících firem.

Odborný program byl tradičně bohatý, začínali jsme v pátek již v brzkém odpoledni, kdy jsme měli možnost vyslechnout řadu zajímavých sdělení především kazuistik přednesených mladými kolegy (včetně oblíbených reportáží ze zahraničních stáží). Následovaly přednášky související s léčbou glaukomu, očních zánětů a také informace o aktuální situaci v diagnostice a možnostech léčby VPMD. Velký ohlas (a také zájem o další pokračování) vzbudila přednáška prim. Hycla o zásadách stanovení správné refrakce. Nechyběl ani oblíbený odborný kvíz, který opět připravil as. Výborný ve spolupráci s firmou MSD. Soutěžilo se o zajímavé ceny (především odbornou literaturu), první místo tentokrát obsadila dr. Benešová.

Večerní program se nesl tradičně ve znamení dobrého jídla, pití, hudby, tance a především dobré nálady. Skvělou zábavu trvající až do časných ranních hodin umocnily i velmi dobré pěvecké výkony v karaoke show, byť se zatím zapojilo jen několik nejodvážnějších. Snad se k nim příští rok přidají i ostatní a budeme se moci těšit na další umělecké zážitky.

Sobotní odborný program zahájil dr. Karhan, který přehledně vysvětlil organizační strukturu a personální obsazení výboru ČOS, neboť jak vyplynulo z nedávné ankety, mladí oftalmologové nemají o tomto výboru a jeho činnosti prakticky žádné informace. Následovala velmi pěkná a komplexně zpracovaná přednáška dr. Beránka o všem podstatném, co by měl každý mladý oftalmolog vědět o kontaktních čočkách. Poté se slova ujal opět dr. Karhan, který je koordinátorem přípravy doporučených postupů „lege artis“ v české oftalmologii (guidelines), informoval o situaci a vyzval mladé kolegy ke spolupráci při tvorbě těchto materiálů. Druhá část sobotního programu již patřila výhradně glaukomu, dr. Fučík se svou prezentací zaměřil na hodnocení glaukomových změn terče zrakového nervu a dr. Kuběna rozšířil toto téma na komplexní přístup i praktické rady při diagnostice glaukomu. Stejně jako v loňském roce bylo vydáno CD abstrakt, zvláštní poděkování patří dr. Kuběnovi, který kromě přednesené prezentace poskytl ze své bohaté sbírky i další obrazové a edukační materiály zaměřené na zobrazovací techniky v diagnostice glaukomu.

Sobotní odpoledne patřilo prohlídce chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Od výchozího bodu - hotelu Skalní Mlýn - jsme pokračovali přímo k Punkevním jeskyním (někteří pěšky malebným říčním údolím, jiní v turistickém ekovláčku na naftový pohon :-). V první „suché“ části jeskyní jsme obdivovali nádherné krasové útvary a podle instrukcí průvodkyně jsme si hlazením krápníků či vhazováním mincí do jezírek pokoušeli splnit tajná přání. Pak jsme nasedli do lodiček a úzkou slojí se plavili po podzemní říčce Punkvě. Za zvuku tónů tklivé písně dr. Karhana, nesoucí se podzemím s mohutnou ozvěnou, jsme šťastně dopluli až k východu. Kabinová lanovka nás vyvezla až okraj propasti Macocha, kde se silnější jedinci mohli kochat pohledem do hlubiny.

Závěrečný večírek jsme věnovali turnaji v bowlingu. Koulí se chopila celá řada silných družstev, konkurence byla opravdu velká a bojovalo se do poslední chvíle o každou kuželku. Především se ale všichni výborně bavili (nejen vlastními či soupeřovými nepodařenými hody :-). Pro vítěze byly připraveny medaile a stylové ceny, ale všem patří pochvala za skvělé sportovní výkony a poděkování za účast. Pokud jste s námi strávili příjemný víkend, jste srdečně zváni i na příští setkání tentokrát v našich nejvyšších horách. Přijeďte, možná Vás dovedeme až na vrchol…

Za organizační výbor
MUDr. Pavla Dohnalová

Děkujeme všem našim partnerům, především generálnímu sponzorovi – firmě Pfizer (která je zároveň i spoluorganizátorem našich zahraničních stáží) i všem ostatním sponzorům – firmám Alcon, Neomed, Novartis, Bausch&Lomb, Ursapharm, MSD, Oculus, Santen Oy a Askin&CO (poděkování též za promítání), za podporu a spolupráci při přípravě našeho setkání.

 

Ná základě výsledků voleb konaných v rámci tohoto sjezdu pracuje i nadále výbor ČSMO ve složení MUDr. Pavla Dohnalová ( předsedkyně) a MUDr. Jitka Borovanská-Tomášová (místopředsedkyně).