Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

Grantová soutěž společnosti ČSRKCH

Vážení kolegové a kolegyně,
rádi bychom Vás vyzvali k účasti v Grantové soutěži společnosti ČSRKCH. Soutěž pro lékaře do 35 let je skvělou příležitostí, jak začít či rozvíjet svou aktivní účast v rámci odborných akcí a skvělým prostředkem k rozvoji komunikačních dovedností a budování profesionálního profilu.

Soutěž je otevřená všem mladým lékařům do 35 let včetně. Přihlásit můžete přednášku s předněsegmentovou tématikou, přihlášeny mohou být práce nové, ale i již prezentované v předchozím kalendářním roce. Může se jednat o vědecký výzkum, data z klinických zkušeností či kasuistické sdělení.

Podmínky soutěže včetně výherních cen naleznete v přiloženém souboru, na stránkách společnosti ČSRKCH či na stránkách organizátora kongresu. Pokud nejste členem společnosti, je možné se registrovat on-line přes ČLS JEP (odkaz na stránkách společnosti v sekci o společnosti).

Společnost ČSRKCH

doc.MUDr.Studený, Ph.D.,MHA
předseda společnosti ČSRKCH