23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte na csmo@email.cz

Registrace

Dne 5. září 2014 se konalo mimořádné setkání mladých oftalmologů v hotelu Tereziánský Dvůr v Hradci Králové. Setkání jsme rozhodli uspořádat z důvodu velkého časového odstupu mezi 14. setkáním, které se konalo v lednu 2014 a 15. setkáním, které je plánováno na červen 2015. Akci jsme pojali jen jako jednodenní seminář komornějšího charakteru s odpoledním odborným programem zaměřeným na problematiku korekce refrakčních vad a doplněným o několik dalších přednášek a kazuistik. Jako již tradičně byl nedílnou součástí akce společenský program – tentokrát jsme měli možnost vyzkoušet si paintball na hřišti v krásném hradeckém lesoparku. Setkání jsme zakončili večírkem s výborným rautem, hudbou a tancem a už se moc těšíme na příští setkání na břehu přehrady Lipno. 

Za organizační výbor

MUDr. Pavla Dohnalová


Děkuji touto cestou všem, kteří podpořili naše setkání, tedy firmě Ursapharm, Santen Oy, Zeiss, Glim Care, Omega-Optix, Oculus, Polpharma, Bausch&Lomb, CMI, Elon Medical, firmě Askin za promítání prezentací a agentuře Galén Symposion za celkové organizační zajištění akce.