23. setkání mladých oftalmologů, 14.-15.6.2024 v Srní

Oficiální Program

Stockholm

Ve dnech od 19.do 25 dubna jsem měla možnost, díky ČSMO a firmě Pfizer, strávit týden v St. Erik Eye Hospital ve Stockholmu. Tato nemocnice se nachází na ostrově Kungsholmen cca 15 minut pěšky od centra metropole. Jedná se o 6 patrovou budovu, kde v jednotlivých patrech jsou jednotlivé kliniky a oddělení.V prvním patře je emergency room, což je obdoba naší všeobecné ambulance, lékárna a kantýna. Ve druhém patře se nachází dětské oddělení, oddělení plastické chirurgie , refrakční chirurgie a histopatologická laboratoř. Ve třetím patře jsou lékařské pokoje, čtvrté patro zaujímají ambulance zabývající se zadním segmentem oka včetně laseru, FAG a ICG. V pátém patře jsou operační sály a v šestém patře jsou kanceláře managementu. 
První den jsem strávila na ambulanci refrakční chirurgie. Kromě pacientů před a po refrakčních laserových operacích, zde byla i spousta pacientů indikovaných na PTK - recidivující erose, epiteliální dystrofie rohovky. 
Druhý den jsem byla na sále. Za dopoledne jsem měla možnost vidět asi deset operací katarakty, všechny pouze v instalační anestesii, operační přístup je buď z temporálního řezu nebo od č. XII, operatér se rozhodne podle stupně předoperačního astigmatismu, popřípadě je operace doplněna limbálními incizemi. Vždy implantují měkké IOL bez uzavření oper. rány suturou, na konci operace aplikují injekci ATB do pření komory. Po operaci oko nezavazují, pacient kape cca 3 týdny Maxidex - což je dexamethason v klesajících dá vkách.
Třetí den jsem byla na oddělení plastické chirurgie, kde se provádí veškeré zákroky na víčkách, ale i například kanylace slzných cest, po výkonu rány opět nepřevazují. Při operacích na víčkách aplikují pacientovi do oka černou kontaktní čočku, aby jej nedráždilo světlo z operační lampy.
Čtvrtý den jsem strávila na laserové ambulanci. FAG i ICG zde rutinně provádí sestra, která je schopna rozlišit normální stav od hrubé patologie, podle toho objedná pacienta k lékaři.Zde jsou sledováni kromě diabetiků i pacienti např. po venosních okluzích. Často zde u těchto pacientů aplikují injekci Triamcinolonu do sklivce s velmi dobrými výsledky .
Poslední den jsem měla možnost navštívit emergency room - zde se soustřeďují pacienti s drobnými úrazy jako cizí tělíska, erose, dále se záněty spojivek, ale i uveitidami, pacienti s poklesem vizu, který není optometrista schopen dokorigovat, k vyšetření. Brýle píše zásadně optometrista. Na emergency room pacienta nejprve vyšetří sestra - odebere anamnézu, vyšetří vizus a nitrooční tlak, poté jde pacient k lékaři.
Ambulance jsou prakticky zařízené, pacient je usazen do křesla, ze kterého je možné provést celé vyšetření. V každé ambulanci je unit sestávající ze štěrbinové lampy a Javalu.
Kapky - anestetika, mydriatika, fluorescein, beng. červeň jsou vyráběny v malých ampulkách na jednorázové použití.
Do specielní ambulance jsou pacienti objednáváni cca po 20-30 minutách, za den lékař vyšetří asi 10-12 pacientů. Na všeobecné ambulanci kolem 15 lidí, zde se neobjednává.
Vždy se najde čas na svačinu nebo kávu, i když je čekárna plná lidí.
Systém vzdělávání je obdobný jako jinde v Evropské unii. Je jedna atestace , která se dělá po 5 letech, lékař pak může pracovat kdekoli v EU bez omezení.
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat MUDr. Pavle Dohnalové za zprostředkování stáže a firmě Pfizer za sponzorování mého pobytu ve Stockholmu. 

MUDr. Pavlína Slavíková
Oční ordinace Mariánské Lázně