Je za námi 22. setkání mladých oftalmologů

Foto zde