Je za námi 23. setkání mladých oftalmologů

Fotky z události

Ve dnech 7.-9. června 2002 se v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí uskutečnilo 2. setkání mladých oftalmologů.

Obsah odborného programu
Poznámka k obsahu odborného programu

Během odborného programu proběhlo i losování 6 účastníků zahraničních stáží, které v letošním roce pořádá ČSMO. Čtyři vybraní členové navštíví během září 2002 Oční kliniku v Erasmus Medical Center v Rotterdamu a další dva kolegové v říjnu 2002 St. Erik´s Eye Hospital ve Stockholmu.

Kromě přednášek byl nedílnou součástí akce i společenský program. Po pátečním přivítání a odborném programu, který byl spojen se zajímavým výletem na Nový Zéland, jsme příjemně strávili večer v hotelové vinárně, kde jsme si pochutnali na výtečném pečeném krocanovi. Nálada byla skvělá a někteří se dokonce ani vytrvalým deštěm nenechali odradit od půlnoční koupele v lehce vyhřátém hotelovém bazénu.

Ani v sobotu nebylo počasí právě ideální, přesto se většina účastníků po skončení přednášek a společném obědě věnovala nejrůznějším sportovním aktivitám. Skupinka nejodvážnějších si vychutnávala opojení z rychlé jízdy na vodních skútrech, jiní se spolehli na vlastní síly a proháněli se na vypůjčených pramicích po Orlické přehradě tak zdatně, že si této „konkurence“ všiml i známý kanoista Martin Doktor, který zde pilně trénoval. Ostatní účastníci mohli využít krásného prostředí k procházce okolní přírodou i k prohlídce hradu Zvíkov.

Večerní společné posezení probíhalo v nedaleké stylové restauraci Pivovarský dvůr. Všichni ocenili výborný raut včetně voňavých dobrot přímo z místní pekárny, ale hitem večera se stalo zdejší výjimečně lahodné kvasnicové pivo. O jeho blahodárných účincích na zdraví nás předsvědčovala i paní správcová při prohlídce pivovárenského provozu spojené s ochutnávkou různých druhů tohoto moku. Zábava se příjemně rozproudila a mnozí využili hudební kulisu i k originálním tanečním kreacím.

Naše poděkování patří sponzorům – firmě Askin&CO a především firmě PHARMACIA, která svým vstřícným postojem a podporou mladých oftalmologů umožňuje rozvíjet i další aktivity ČSMO.

Těšíme se na příští společné setkání.

MUDr. Pavla Dohnalová, MUDr. Jitka Borovanská